Daj cynk
Reklama

Aktualności

Komisja Europejska – notatka prasowa

Aktualności, 20.11.2015, h. 23:13, dodał: Promant
13

Komisja Europejska przyjęła pakiet rozwiązań "mających na celu utrudnienie nabywania broni na terenie Unii Europejskiej, lepszą kontrolę nad legalnie posiadaną bronią, wzmocnienie współpracy między Państwami członkowskimi oraz zapewnienie, iż broń pozbawiona cech użytkowych nie będzie mogła być przywrócona do sprawności." Urzędniczy walec nabiera rozpędu, nie licząc się z nikim.

Komisja Europejska przyjęła już pakiet rozwiązań mających na celu utrudnienie nabywania broni na terenie Unii Europejskiej. Proponowane poprawki przedstawione przez Komisję muszą zostać zaaprobowane przez Parlament Europejski oraz Radę.

Szczególną uwagę zwraca autorytarny styl sformułowań, odnoszących się jakby do bezmyślnego motłochu, a nie obywateli Europy; do potencjalnych bandytów, przemytników i dostawców broni dla terrorystów, a nie kolekcjonerów, sportowców, hobbystów itp. Tak najwyraźniej wygląda wolność i swobody, jakimi mieliśmy się cieszyć jako "obywtele Europy". 

 

Poniżej zamieszczamy cały tekst komunikatu prasowego, dotyczący działań Komisji Europejskiej, zmierzających do ograniczenia dostępu do broni palnej w Europie. Komunikat oraz dokumenty zostały opublikowane na stronie Komisji Europejskiej

Źródło: Trybun broni palnej

Tłumaczenie na język polski: Michał Hawrot

 

 

Komisja Europejska – notatka prasowa:

 

Bruksela, 18 Listopada 2015

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj pakiet rozwiązań mających na celu utrudnienie nabywania broni na terenie Unii Europejskiej, lepszą kontrolę nad legalnie posiadaną bronią, wzmocnienie współpracy między Państwami członkowskimi oraz zapewnienie, iż broń pozbawiona cech użytkowych nie będzie mogła być przywrócona do sprawności.

Zaprezentowane dziś propozycje zostały przewidziane w Europejskiej Agendzie Bezpieczeństwa przyjętej 14 kwietnia 2015, ale w świetle ostatnich wydarzeń ich przedstawienie zostało znacznie przyśpieszone. Niniejszym Komisja wspiera Państwa Członkowskie w ich wysiłkach na rzecz ochrony obywateli europejskich oraz zapobiegania pozyskiwaniu broni przez przez przestępców i terrorystów.

Przewodniczący Juncker powiedział: „Ostatnie ataki terrorystów skierowane przeciw obywatelom Europy oraz wartościom przez nich wyznawanym były transgranicznie skoordynowane, co wskazało, i musimy wspólnie pracować w celu przeciwstawienia się takim zagrożeniom. Dzisiejsze propozycje przygotowane wspólnie przez Komisarzy Elżbietę Bieńskowską i Dimitrisa Avramopoulosa, pomogą nam zwalczyć zagrożenie wpadaniem broni w ręce terrorystów. Proponujemy zaostrzenie kontroli oraz sprzedaży broni palnej, a także surowsze zasady nieodwracalnego pozbawiania broni cech użytkowych. W niedalekiej przyszłości zaproponujemy również Plan Działań zapobiegających przemytowi broni. Zorganizowana przestępczość pozyskująca i handlująca wojskową bronią palną w Europie nie może być i nie będzie tolerowana.”

Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Przemysłu Elżbieta Bieńkowska oraz Komisarz ds. Migracji,Spraw Wewnętrznych i Obywatelstwa Dimitris Avramopoulos dodali: „Dzisiejsze przyjęcie pakietu rozwiązań ds. broni palnej dowodzi determinacji Komisji w mierzeniu się z nową rzeczywistością, w obliczu której stoimy. Musimy usunąć rozbieżności legislacyjne w Unii Europejskiej poprzez narzucenie surowszych, zharmonizowanych europejskich standardów dotyczących broni palnej oraz zapewnienie efektywnej wymiany informacji między Państwami Członkowskimi.”

Pakiet rozwiązań dotyczących broni palnej przyjęty dziś przez Kolegium Komisarzy składa się z następujących elementów:

Korekta „Dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni” w celu zaostrzenia controli nabywania i posiadania broni palnej

Komisja przedstawiła dziś propozycje poprawek do europejskiej „Dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni”, definiujące zasady, na których osoby prywatne mogą nabywać i posiadać broń, jak również transfer broni to innych krajów UE. Głównymi elementami proponowanych poprawek są:

– Surowsze przepisy zakazujące niektórych rodzajów samopowtarzalnej broni palnej, które pod żadnym pozorem nie mogą być w posiadaniu osób prywatnych , nawet jeśli zostały nieodwracalnie pozbawione cech użytkowych;

– Surowsze zasady dotyczące nabywania broni palnej przez internet, w celu uniknięcia nabycia broni palnej, istotnych części lub amunicji przez internet;

– Wspólne zasady oznaczania broni palnej, w celu wzmocnienia kontroli jej obrotu;

– Lepszą wymianę informacji między Państwami Członkowskimi, na przykład dotyczącą odmowy przyznania pozwolenia na posiadanie broni wydaną przez władze krajowe oraz zobowiązanie do połączenia krajowych rejestrów broni;

– Wspólne kryteria dotyczące broni alarmowej (np. flary i pistolety startowe) w celu zapobieżenia ich przeróbkom na w pełni funcjonalną broń palną;

– Surowsze zasady obrotu broni palnej pozbawionej cech użytkowych;

– Surowsze zasady dotyczące kolekcjonerów w celu ograniczenia ryzyka sprzedaży przestępcom.

Proponowane poprawki przedstawione dziś przez Komisję muszą zostać zaaprobowane przez Parlament Europejski oraz Radę.

Rozporządzenie Implementacyjne wprowadzające wspólne minimalne standardy dla broni palnej pozbawionej cech użytkowych

Rozporządzenie Implementacyjne wprowadza wspólne, surowe kryteria dotyczące sposobu, w jaki Państwa Członkowskie muszą pozbawiać broń cech użytkowych aby zapewnić nieodwracalność procesu. Posiadanie najbardziej niebezpiecznej broni palnej – nawet pozbawionej cech użytkowych – będzie niedozwolone.

Rozporządzenie Implementacyjne bazuje na kryteriach pozbawienia cech użytkowych stworzonych przez Stałą Międzynarodową Komisję do Badania i Certyfikacji Broni Ręcznej (CIP). W następstwie przegłosowania projektu Rozporządzenia przez Państwa Członkowskie dziś rano w komisji ds. wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję, Kolegium Komisarzy formalnie przyjęło projekt. Rozporządzenie zostanie niezwłocznie opublikowane w Dzienniku Urzędowym i wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy.

Dzisiejszy pakiet rozwiązań zaostrzających zasady dotyczące broni palnej w UE oparty jest na szczegółowej ocenie implementacji „Dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni” przeprowadzonej przez Komisję w zeszłym roku w kontekście „Programu sprawności i wydajności regulacyjnej” (REFIT), którego celem jest upewnienie się, iż istniejące regulacje unijne spełniają swoje zadanie. W celu zapewnienia najlepszych praktycznych rezultatów pozbawiania broni palnej cech użytkowych , Komisja będzie regularnie badać i uaktualniać specyfikację techniczną zamieszczoną w Rozporządzeniu.

Plan działania w celu przeciwdziałania przemytowi broni oraz materiałów wybuchowych

Jako uzupełnienie przyjęcia surowszych przepisów i standardów, Komisja ogłosiła także rozpoczęcie prac nad rozwojem planu działania w celu przeciwdziałania przemytowi broni oraz materiałów wybuchowych. Do problemów, z którymi w przyszłości zmierzy się ten plan działania, należą:

– Nielegalny zakup broni na czarnym rynku;

– Kontrola nielegalnej broni i materiałów wybuchowych na rynku wewnętrznym (zwłaszcza z krajów bałkańskich i byłych stref konfliktów zbrojnych);

– Walka ze zorganizowaną przestępczością.

Podczas gdy zagadnienie przemytu broni leży głównie w kompetencjach krajowych, z uwagi na jego transgraniczny wymiar zaistniała potrzeba ściślejszej koordynacji prac policji i służb wywiadowczych oraz silniejszą kontrolę importu. Komisja zaproponuje działania wspierające Państwa Członkowskie poprzez stworzenie Planu Działania dotyczącego przemytu broni palnej pomiędzy UE a Bałkanami Zachodnimi. Szczyt UE i Bałkanów Zachodnich na szczeblu ministerstw sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 7 grudnia będzie okazją do dalszych postępów w przygotowanie Planu Działania.

Przesłanki

Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego spoczywa przede wszystkim na Państwach Członkowskich, jednakże transgraniczne wyzwania wychodzą poza indywidualne możliwości państw działających samotnie i wymagają wsparcia UE budującej zaufanie i umożliwiającej współpracę, wymianę informacji i wspólne działanie.

Polityczne Wytyczne przewodniczącego Junckera określiły agendę bezpieczeństwa jako priorytetową dla tej Komisji, która w Programie Pracy Komisji 2015 zobowiązała się do przedstawienia Europejskiej Agendy Bezpieczeństwa.

28 kwietnia 2015 Komisja Europejska przedstawiła Europejską Agendę Bezpieczeństwa na lata 2015-2020 w celu wsparcia współpracy Państw Członkowskich w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa i wzmocnienia wspólnych wysiłków w walce z z terroryzmem, zorganizowaną przestępczością i cyberprzestępczością. Agenda przedstawia konkretne narzędzia i rozwiązania, które zostaną użyte we wspólnej pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i przeciwdziałania wymienionym trzem zagrożeniom w sposób najbardziej efektywny.

W Agendzie oraz Programie Roboczym 2016 Komisja zobowiązała się zrewidować istniejące przepisy dotyczące broni palnej w 2016 roku, w celu usprawnienia współdzielenia informacji, wzmocnienia identyfikowalności, standaryzacji oznaczania oraz wprowadzenia wspólnych standardów utylizacji broni palnej. W świetle ostatnich wydarzeń zdecydowaliśmy o znacznym przyśpieszeniu tych prac. Od tego czasu został poczyniony znaczny postęp we wprowadzaniu elementów agenty.

Dzisiejsza inicjatywa uzupełnia nieustającą pracę na rzecz zwalczania przemytu broni palnej, razem z planem działania UE i Bałkanów Zachodnich oraz współpracy policyjnej i wspólnych dochodzeń, prowadzone od 2013.

 

 

 

Ocena wszystkich (4.75, głosów: 4)

  • Dodaj do:
  • Facebook

Komentarze

Przejdź na koniec listy komentarzy
Terminato 20.11.2015, h. 23:46 Terminato
Kosy na sztorc!
wredny_bo_trzeźwy 21.11.2015, h. 00:00 wredny_bo_trzeźwy
Ten sam Dimitris Avramopoulos chce też utworzenia nowej specsłużby UE. http://wiadomosci.onet.pl/swiat/propozycja-utworzenia-superwywiadu-ue/h1t5mNiekontrolowana imigracja, niszczenie więzi społecznych i etnicznych, rozbrojenie obywateli i utworzenie Wielkiego Brata. Czy ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości w jakim kierunku to idzie? Bo ja nie...
Nie mogę już edytować, a coś się link źle wkleił. Tu od nowa:
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/propozycja-utworzenia-superwywiadu-ue/h1t5mw
wredny_bo_trzeźwy 21.11.2015, h. 00:06 wredny_bo_trzeźwy
Emcet 21.11.2015, h. 00:03 Emcet
Plan działania w celu przeciwdziałania przemytowi broni oraz materiałów wybuchowych"- Kontrola nielegalnej broni i materiałów wybuchowych na rynku wewnętrznym (zwłaszcza z krajów bałkańskich i byłych stref konfliktów zbrojnych);"Kurde gniję xD Jak już kontrolują niekontrolowalny rynek, to zaraz wskrzeszą Hitlera i każą spłacać należności za 2wś... xD
Przecież Hitler był Niemcem - nic mu nie każą spłacać, bo Niemce w Unii silne.
Ps. Tak, wiem, że był Austriakiem, ale wmówiiono światu, że był Niemcem.
MarekMac 21.11.2015, h. 08:05 MarekMac
r2d2 21.11.2015, h. 01:49 r2d2
Jeśli ktoś zastanawia sie dlaczego, przecież to głupie nielogiczne itd..
To proszę bardzo: http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/17724?title=Zamieszki-na-Bucierzy
?polskie? wojsko przeciw ?
Bije głową w ścianę....
Takie szkolenia są prowadzone dwa razy w roku odkąd jesteśmy w NATO - po prostu ktoś dał potężnie ciała pisząc scenariusz tła do ćwiczenia... Proszę więc nie kontynuować tematu.
Tak, jestem obeznany - brałem udział w takich ćwiczeniach, a powyższy artykuł mówi o mojej byłej kompanii.
szmerglu 21.11.2015, h. 10:59 szmerglu
ShOgun221 21.11.2015, h. 08:07 ShOgun221
brawo! zabierzmy broń obywatelom żeby nie mieli czym sie bronić a terroryści i tak bedą mieli do niej dostęp bo maja w głębokim poważaniu dyrektywy unijne!
reaper666 21.11.2015, h. 09:09 reaper666
No to brawo dla tępaków z UE. Trzeba się szybko wybierać do Szkocji zanim UK wyjdzie z UE... I oni chcą by tu żyć? Niezła kpina.
Krwawy 21.11.2015, h. 09:20 Krwawy
Chyba czas wyjść na ulicę....
Rzeznik124 21.11.2015, h. 10:07 Rzeznik124
Ze zacytuję mojego kolegę: "można jeszcze dołożyć rejestrację noży kuchennych."
pielson 21.11.2015, h. 11:14 pielson
Trzeba działać na własną łapę....
Hagen1989 21.11.2015, h. 11:34 Hagen1989
Przejdzie się na drugą stronę. Co za problem.
Przejdź na początek list komentarzy

Aby dodawać komentarze musisz być zalogowany.


Wyświetleń: 8742

Polecamy

Sponsorzy

Action Army (silver sponsor)
Modify (silver sponsor)
Specna Arms (silver sponsor)

Imprezy patronowane

Survival Force Expo 2018
Reklama

Artykuły

Reklama

Wspierają nas

Sklepy:
Gunfire.pl

Współpracujemy


Media:
airsoftnews
equipped
miekkopowietrzni
Przegląd Strzelecki - Arsenał

Lokalne środowiska:
weekend-warriors
kpasg
rus-mil

Wydawnictwa

Nawigacja

Najczęściej poruszane