Daj cynk
Reklama

Aktualności

Badanie własności amunicji 6mm BB

Aktualności, 15.10.2008, h. 19:03, dodał: Promant
84

Mała biała kuleczka, a tyle w niej niewiadomych... Firma Bioval, po zastrzeżeniach co do bezpieczeństwa używanej w airsofcie amunicji 6mm BB, zleciła wykonanie testów szerokiej gamy kulek ASG. Badanie miało dotyczyć kwestii takich jak bezpieczeństwo użytkowania i zdolność penetracji celu dla różnych BB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyskusje na temat bezpieczeństwa używanej w airsofcie amunicji 6mm BB, które dotyczyły kulek BBBMax 0.27g spowodowały, że firma Bioval zleciła wykonanie testów szerokiej gamy kulek ASG. Badanie miało dotyczyć kwestii takich jak bezpieczeństwo użytkowania i zdolność penetracji celu dla różnych BB. Przeprowadzenie badań zlecono Levante Labs, Std. Fd. U.W., 1 Centro Carvina, 6807 Taverne [Szwajcaria]. Sporządzony raport ma 50 stron. Nie wiadomo w sumie, czy chodzi faktycznie o przebadanie rynku amunicji BB czy raczej o wykazanie wyższości BBBMax nad innymi kulkami, niemniej jednak informacje uzyskane w teście są bardzo ciekawe. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje i główne wnioski.

 

 

 

Testy przeprowadzano w warunkach laboratoryjnych, z kontrolowanym wpływem otoczenia [temperatura]. Użyto repliki gazowej [compressed gas gun/ henceforth gas gun], zapewniającej odpowiednią powtarzalność strzału. Wykorzystano lufę precyzyjną 6.01, o długości 500mm, z wykuwanej na zimno stali, o powierzchni wewnętrznej pokrytej teflonem - dla zminimalizowania niekorzystnych skutków nagrzewania powierzchni lufy przez tarcie BB. Ciśnienie gazu oraz temperatura były monitorowane i korygowane przy każdym strzale.

Jako główny cel użyto, stosowany także przy badaniach skuteczności body armor, jednolity blok nietwardniejącej, oleistej glinki. Metody tej używa się powszechnie w testach balistycznych.

 

W badaniu przetestowano BB następujących marek: 1st Target Rough, 1st Target Smooth, Airsoft Elite, Airsplat, BCB, Bioval BBB, Bioval BBBMax, Blaster, Digicom, Excel, Extreme Precision, G&G, Green Devil, HFC, ICS, KSC, Kurata, LH Super Grade, Marui, Marushin, Maruzen, Matrix, PHX, Sansei, SHS, Stinger, Super King, Systema, TFC, Toy-Jet, TSD Tactical, WA.  

 

Przebieg testu:

 

1. Amunicja BB wystrzeliwana była z compressed gas gun w blok glinki balistycznej - w kontrolowanych warunkach temperatury i ciśnienia gazu - dla każdej BB mierzono prędkość początkową oraz prędkość uderzenia w cel [impact velocity] na dystansach: 0m, 10m, 20m i 30m. 0m czyli prędkość V0 oznaczała w tym przypadku pomiar z najbliższej odległości - blok glinki dzieliło od wylotu lufy jedynie urządzenie pomiarowe [speed trap].

Mierzono następujące parametry BB: indywidualna waga, średnica, głebokość penetracji glinki balistycznej, średnica kanału wlotowego oraz prędkość w momencie trafienia w cel. Cieńsza próbka glinki balistycznej użyta została do udokumentowania zachowania BB podczas penetracji celu oraz określenia średnicy otworu wylotowego.

2. W teście brali udział również ochotnicy, którzy stanowili "ludzkie cele". Strzelano także do symulatora ludzkich kości, w celu określenia możliwych obrażeń. Strzały do ochotników i symulatora wykonywano na dystansie 5m. W przypadku strzelania do ludzi celowano w miejsca, gdzie mundur wzoru BDU opinał mięśnie. Technik medyczny prowadził bezpośrednią obserwację i sporządzał wnioski o uszkodzeniach skóry - natychmiast po strzale oraz o zmianach w miejscu trafienia w ciągu 4 nastepnych dni.

3. Strzelano do bloku glinki pokrytego materiałem typu cordura, na dystansie 10m i większych. Badanie miało określić ewentualne uszkodzenia cordury oraz głębokość ewentualnych wgnieceń w glince - powierzchnię rażenia - po trafieniu w materiał.

4. Strzelano do materiału cordura umieszczonego na płycie aluminium 6061, o grubości 3mm. Celem było określenie ewentualnych uszkodzeń przy trafianiu w wykonane z cordury ładownice z magazynkami ASG. Dystans: 10m i większe.

5. Strzelano do bloku glinki, ciasno pokrytego mundurem [ripstop, krój BDU, 65%/35% poliester-bawełna]. Celem było określenie skutków trafienia w materiał, oraz w cel pod nim.

6. Kulki wystrzeliwano w tekturę grubości 0.058mm, umieszczoną na bloku glinki balistycznej. Użyto cieńszego bloku glinki w celu zbadania efektów penetracji oraz dynamiki trafień w cel.

7. Strzelano do maski JT zapewniającej pełną ochronę twarzy oraz oczu.

Dla zachowania najwyższej dokładności osiągnięto najwyższy możliwy stopień kontroli warunków, kalibracji broni oraz powtarzalności strzałów. Zastosowane metody pozwalały na fotografowanie strzałów i ich efektów dla późniejszego porównania. Zastosowano systemy miernicze Talyrond, Mitutoyo oraz urządzenia pomiarowe Oehler Research Inc. do pomiaru danych balistycznych.

 

Wstępne obserwacje:

 

1. Gęstość materiału. 

Podczas wstępnych prób stwierdzono rozbieżności w gęstości materiału [dla tych samych BB], co ma negatywne konsekwencje dla osiągów balistycznych. Zarówno BB kompozytowe jak biodegradalne mają spore różnice w gęstości materiału, zawierają mikropęcherzyki powietrza i można stwierdzić, że w praktyce nie istnieją pod względem gęstości materiału dwie identyczne kulki BB tej samej marki i wagomiaru. Jest to skutek niedoskonałości samych materiałów, zastosowanych w produkcji BB, jak też niedoskonałości stosowanych technologii produkcji, kontroli jakości itp.

 

 

Z powodu rozbieżności w gęstości materiału, przy kulistym kształcie BB, mamy do czynienia z zaburzeniem trajektorii. wystarczy różnica gęstości w jednym punkcie kulki, aby miała ona inne własności balistyczne od pozostałych. Niestety osiągnięcie idealnej gęstości materiału jest niemożliwe w przypadku plastikowych BB.

 

 

Testy wykazały natomiast, że Digicon 0.43g, BBBMax Bioval oraz kulki producentów japońskich są pod tym względem lepsze od pozostałych. Zapewne w efekcie lepszych technologii produkcyjnych i procedur kontroli jakości.

 

Najlepszą gęstością [doskonała] wykazują się kulki: BBBMax 0.27.

Bardzo dobrą gęstość mają BB plastikowe: Marushin, Marui, Maruzen, Digicon i bio: BB Bioval.

Dobrą gęstością charakteryzują się: bio 0.2 Marui oraz plastikowe: Systema, Toy-Jet, WA, 02.5 Excel i 0.28 G&G..

Najgorszą gęstością charakteryzują się: 1st Target R i S, Blaster 0.2, Extreme Precision [bio i plastikowe, we wszystkich wagomiarach], ICS, HFC, KSC, PHX, TFC, TSD, Matrix i Sansei.

Reszta to średniaki.

 

 

2. Efekt Magnus.

Wsteczna rotacja kulki BB, podczas jej lotu, ma również negatywny wpływ na osiągi balistyczne. Określona elastyczność kulek + siły na nie oddziałujące podczas tej rotacji - powodują odkształcanie się BB podczas poruszania w lufie oraz w drodze do celu.

 

3. Kulistość i średnica.

Następnym czynnikiem mierzonym w próbach wstępnych była dokładność średnicy i kulistości BB. Zmierzono próbki po 1000BB od każdego producenta, z każdego wagomiaru - spośród biorących udział w badaniu. Porównywano wymiary pojedynczych BB, kulki ze sobą, marki itp. podczas pobierania z magazynka i wędrówki kulki przez komorę HU i lufę. Kulki, zwłaszcza z miększych kompozytów, mają za małą zdolność odzyskiwania swojej pierwotnej kulistości - jest to jedna z przyczyn małej skuteczności replik ASG. Oczywiście kulki nie mogą być produkowane ze zbyt twardych materiałów, gdyż prowadzi to do pękania i kruszenia się BB już w lufie repliki. Najlepsze BB charakteryzują się odpowiednim stosunkiem twardości, miękkości i elastyczności, co jest możliwe do osiągnięcia jedynie w przypadku najwyższej jakości produkcji, stosowanych materiałów i kontroli BB.

Różnice w kulistości i średnicy BB tej samej marki i wagomiaru mają zdecydowany, negatywny, wpływ na osiągi balistyczne. Osiągnięcie idealnej kulistości jest jednak bardzo trudne zarówno w przypadku kompozytów jak i materiałów biodegradalnych. W tym przypadku, wymienione wyżej kulki Digicon 0.43g, BBBMax Bioval oraz kulki producentów japońskich - również są lepsze od innych BB.

 

W ocenie dokładności sferycznej [idealnej kulistości] BB wypadły następująco:

idealna: tej oceny nie uzyskała żadna marka

bardzo dobre: BBBMax

dobre: bio - Marui i Bioval BB, plastikowe: Digicon, Marui, Marushin, Maruzen.

ocenę "bardzo złe" uzyskały te same marki co w teście gęstości.

 

Warunki pomiaru dla poszczególnych prędkości/odległości:

 

1. V0 czyli 0m. W tym przypadku na BB oddziaływują: ciśnienie gazu za kulką, rotacja wsteczna, stopień deformacji, opór powietrza z przodu kulki, interakcja kulki z lufą.

2. V10 czyli 10m. Gdy kulka opuszcza lufę - sytuacja zmienia się diametralnie. Odziaływuje, obok V0 i kwestii odkształceń oraz elastyczności BB także siła powstrzymująca ruch do przodu. Czynniki te, razem, spowalniają BB i zmieniają trajektorię.

3. W przypadku V20 [20m] i V30 [30m] skumulowane czynniki powodowały znaczne różnice między testowanymi BB. Niektóre BB nie były w stanie nawet trafić w cel.

Zastosowano prędkości 100, 130, 150, 170m na sekundę.  

 

Testy uderzeniowe:

 

Rezultat trafienia zależy od użytej siły i czasu w jakim dwa zderzające się obiekty "pozostają w kontakcie". Im miększy jest trafiony obiekt - tym dłuższy kontakt BB i celu.

Ogólnie podczas badania zaobserwowano, że BBBMax nie deformują się przy uderzeniu i nie pękają w porównaniu z innymi BB, które ulegają deformacji do pewnego stopnia i są bardziej podatne na pękanie. 

 

 

Testy ochrony twarzy:

 

Testy masek jednoznacznie wykluczyły z użycia maski z goglami siatkowymi - ich stosowanie grozi poważnym uszkodzeniem wzroku, gdyż WSZYSTKIE typy BB mają tendencję do pękania i rozpryskiwania się na siatce, która ulega penetracji przez odłamki kompozytu bądź materiału biodegradalnego. 

Używając masek i gogli należy pamiętać, ze nie tylko uszkodzenia mechaniczne, ale również: chemikalia, upał, światło słoneczne, spaliny oraz czynniki atmosferyczne - mogą prowadzić do degradacji struktury maski i gogli, w efekcie obniżając ich odporność i mogą spowodować nieskuteczność ochrony przy bezpośrednim trafieniu.

Za niebezpieczne uznano również okulary balistyczne "przeciwsłoneczne". Przy ostrzale z różnych kątów i kierunków nie zatrzymują one wszystkich BB. Po teście znajdowano kulki za powierzchnią okularów czyli nie dają one pełnej ochrony oczu z każdej strony.

Za najlepsze i najbezpieczniejsze uznano systemy pełnej ochrony twarzy.

Do testów użyto masek JT nForcer. Maska podczas strzałów umieszczona była na bloku glinki balistycznej. Przy testach z najbliższej odległości żadne kulki nie przebiły gogli ani ich ramki, choć trafienia pozostawiały zniszczenia na ich powierzchni i ślady na pozostałych powierzchniach maski.

 

Testy cordury 1000.    

 

1. W teście cordury na płycie aluminiowej stwierdzono, że plastikowe i bio BB mają tendencję do deformacji, i niszczą większą powierzchnię materiału niż twardsze kulki. Najczęsciej są to pęknięcia poszczególnych włókien cordury lub postrzępienie/stopienie większej ich ilości. Oczywiście im większa odległość strzału - tym mniejsze uszkodzenia. Niemniej jednak uszkodzenia występują i w miejscu takich pęknięć, podczas dłuższego, intensywnego użytkowania, może dochodzić do dalszego zniszczenia materiału.

Twardsze kulki jak BBBMax powodują zniszczenia na mniejszej powierzchni, bardziej punktowe, gdyż nie ulegają tak dużym deformacjom przy uderzeniu. Są to pęknięcia pojedynczych włókien lub ich stopienie oraz sklejenie z sąsiednimi włóknami - w efekcie ciepła generowanego podczas uderzenia. Powyższe dotyczy głównie trafień z najbliższej odległości - na dystansach od V0 do V10.

Na dystansach V20 i V30 - uszkodzeń praktycznie nie ma w przypadku kulek plastikowych i BB bio, gdyż siła generowana przy trafieniu nie jest w stanie naruszyć struktury materiału cordura. BBBMax jednak nadal uszkadzają i topią włókna materiału.

 

 

 

2. W teście cordury na powierzchni miękkiej stwierdzono, że:

Na odległości V0 żadne kulki nie przebiły cordury ani nie uległy rozpadowi, uszkodzenia materiału były minimalne. Mierzony na miękkiej glince obszar trafienia/uderzenia dla kulek Digicon 0.43 jest 12 razy większy od rozmiaru BB, dla plastikowych i BB bio 0.28 oraz 0.30 - 11 razy większy, a dla 0.23 i 0.25 - 10.5 raza większy. BBBMax ma 7 razy większy obszar trafienia [impact area]. Jest to efekt będący kombinacją wagi BB, stopnia deformacji, oraz ekspansji podczas uderzenia.

Wniosek: proporcjonalnie do wagi i rozmiaru, energia przekazywana celowi poprzez materiał cordura jest większa w przypadku BB plastikowych i BB bio niż w przypadku BBBMax. Identyczne były wnioski na odległościach V10, V20 i V30.

 

Test BDU na miękkiej powierzchni celu:

 

Testy wykonywano na odległościach V10 do V30. Strzelano do kurtki Tru Spec BDU jacket, umieszczonej na bloku glinki balistycznej. Przy 10m kulki Digicon 0.43g spenetrowały BDU powodując spore zniszczenie materiału typu ripstop. Żadne inne kulki nie przedziurawiły materiału. Impact area w przypadku kulek Digicon, czyli obszar rażenia miękkiego celu, był 21 razy większy od rozmiaru BB. Pocisk został znaleziony 25mm pod powierzchnią trafionego celu [bloku glinki balistycznej]. Dla kulek 0.28 i 0.30 - 13 razy większy, 0.23/0.25 - 11 razy większy. Dla BBBMax - 7 razy. Wniosek łatwy do przewidzenia - cordura lepiej rozprasza energię niż materiał poliestrowo-bawełniany. Więcej energii oddają celowi BB z tworzywa i bio niż BBBMax.

Na odległościach V20 i V30 nie stwierdzono żadnych penetracji materiału ripstop. Nie zaobserwowano żadnych uszkodzeń celu [materiału]. Ślady na bloku glinki były dużo mniejsze. Powierzchnia obszaru rażenia była zbliżona wielkością lub mniejsza od rozmiaru BB.

 

Strzały do arkusza tektury:

 

Test przeprowadzono w celu zbadania penetracji celu - BBBmax zostawiają otwór wlotowy, w cienkim bloku glinki, w granicach 6mm, pozostałe kulki: 8mm i 10mm. Zbliżone [odrobinę mniejsze wartości] wyniki ustalono dla otworów wylotowych. Badając dynamikę, po trafieniu w cel, sporządzono wniosek, że dla części BB negatywny efekt wstecznej rotacji skutkuje powstawaniem czegoś w rodzaju "fali uderzeniowej". W bardzo krótkim czasie, w momencie trafienia, kulka BB ulega zatrzymaniu rotacji - obroty spadają z bardzo wysokich do praktycznie zera i to powoduje shock wave, która przemieszcza się przez kulkę powodując pękanie materiału powierzchniowego. Ten efekt zaobserwowano tylko w przypadku BB produkcji chińskiej.

 

Wszystkie powyższe testy i dowody zebrane na ich podstawie pozwalają wnioskować, że BB bio oraz BB plastikowe ulegają silniej deformacjom i oddają więcej energii celowi niż kulki twardsze.

Wiele rodzajów BB nie jest produkowanych według tych samych, wysokich standardów, co kulki japońskie, G&G, digicon, Bioval i BBBMax.

 

Human target:

 

W teście strzelania do celów ludzkich, jakimi byli ochotnicy, zaobserwowano, że:

miększe kulki plastikowe i bio mogą powodować większe uszkodzenia skóry bądź kości [np. kości dłoni], niż kulki twardsze. Najwięcej urazów notuje się na rękach, nogach i dłoniach [następne w kolejności są: twarz i zęby], a ich stopień zależy od kombinacji wagi BB, prędkości i materiału, z którego kulki wykonano. Jednocześnie porównano obrażenia z tymi, których można doznać w paintballu. Jednoznacznie widać, że obrażenia w PB mogą być poważniejsze, a siły przy trafieniu w cel są większe niż w ASG.

Trafienia w powierzchnie kostne, np kościec dłoni lub zęby - niezależnie od rodzaju BB - zawsze skutkują dotkliwymi obrażeniami. Poziom obrażeń zależy głównie od kombinacji odległości do celu i prędkości BB.

Generalny wniosek jest taki, że nie należy raczej określać jednych kulek jako bezpieczniejsze lub mniej bezpieczne od innych - lecz skutki trafień zależą od stosowanych zabezpieczeń.

 

 

Przy strzelaniu do celu ludzkiego odnotowano dwa rodzaje obrażeń w wyniku trafienia tkanki miękkiej: uraz w punkcie trafienia oraz uraz tkanki wokół punktu trafienia. Użycie BB Digicon 0.43 oraz BB 0.28, 025, a nawet 0.20 spowodowało uszkodzenie skóry i uraz większy niż w przypadku BBBMax. Przy 2 pierwszych typach kulek jeszcze po 4 dniach tkanka była zmieniona, a trafiony uskarżał się na ból. W przypadku BBBMax po 2 dniach nie było prawie śladu trafienia, jedynie zaczerwienienie.

 

 

 

Ostateczne wnioski z badania:

1. W badaniu wykorzystano przekrój wszystkich typów i marek BB dostępnych na rynku.

2. Przy odpowiednim zabezpieczeniu, zwłaszcza twarzy, oraz zachowaniu minimalnych dystansów do celu - każdy typ zbadanej amunicji jest bezpieczny i może być używany w airsofcie.

3. Amunicja BB może być podzielona, generalnie, na dwie szerokie kategorie:

miękka - wykonana z plastiku, bio materiałów oraz pewnych niskiej jakości metali - powoduje większe obrażenia ciała i uszkodzenia materiałów. Pozostaje dłużej w "kontakcie" z celem w momencie trafienia i generuje większą powierzchnię urazu. Łatwiej ulega deformacjom i przekazuje więcej energii celowi.

twarda - jej przykładem są BBBMax. Nie ulegają deformacji przy trafieniu w cel, przekazują celowi mniejszą energię i pozostają bardzo krótko w "kontakcie" z celem w momencie trafienia, a tym samym powodują mniejsze obrażenia. 

4. Dobre osiągi balistyczne zależą od stałej gęstości i idealnej kulistości BB. Testy wykazują, że BBBMax znacznie przewyższają tradycyjne kulki swoimi parametrami. Spośród tradycyjnych BB najlepsze są produkty japońskie, kulki Digicon oraz BB Bioval, które wyprzedzają konkurentów.

 

 

 

Źródło: 

www.biovalbbb.eu

 

Ocena wszystkich (6.00, głosów: 2)

  • Dodaj do:
  • Facebook

Komentarze

Przejdź na koniec listy komentarzy
oszolom 15.10.2008, h. 19:18 oszolom
Nie mają się już chyba czego czepić?
Teraz każde dziecko będzie wiedziało czym można najbardziej komuś zaszkodzić xP
edhunter 15.10.2008, h. 19:24 edhunter
Czyli jednak bioval jest lepszy. Jakiś sterowany wydaje mi się ten raport więc pozostanę przy balsterkach.
uzi43 15.10.2008, h. 19:40 uzi43
No to teraz sobie kupie te Biovale, bez obawy ze kogos zabije xD bo podobno sa super
Ahmed 15.10.2008, h. 19:44 Ahmed
eeeeee a ja zostaję przy G&G i po reklamie
Promant 15.10.2008, h. 19:49 Promant
Gdyby ten raport zleciła jakaś instytucja niezależna - to nie miałbym żadnych "ale".
Jednak stwierdzanie, że cos jest super, na zlecenie producenta tego czegoś - to tak trochę nie bardzo mnie przekonuje.
Poza tym warunki tego testu też są dość specyficzne. Mimo wszystko chyba powinni używać aeg.
Dalej 15.10.2008, h. 19:50 Dalej
Test ciekawy ale uważam że kłamią. Co, może kulka która rozwala szyby powoduje mniejsze obrażenia od kulki która się rozpadnie?
Link 15.10.2008, h. 19:55 Link
Że Blastery wypadną tak słabo bym się nie spodziewał...

Jakiś małoobiektywny ten test się wydaje.
Kosmo 15.10.2008, h. 19:57 Kosmo
Strzelanie do tektury
"(...) kulka BB ulega zatrzymaniu rotacji - obroty spadają z bardzo wysokich do praktycznie zera i to powoduje $1, (...)"
Powinno być chyba shock wave.
Po moderacji można skasować.
Adzio 15.10.2008, h. 20:02 Adzio
przynajmniej wiadomo jakie kulki są najlepsze. co do testu używano ciężkich kulek 0,47? wiadomo że skoro sporo ważą to zrobią spore urazy. Ogólnie fajnie że ktoś taki test zrobił i to nie jakiś zwykły user tylko profesjonaliści.
KicpA 15.10.2008, h. 20:10 KicpA
i tak je kupie i zrobie swoje "testy" porownania z marushinami.
biper911 15.10.2008, h. 20:17 biper911
Albo ja durny jestem, albo widzę w tym teście parę sprzeczności.. Skoro BBBMax'y uszkadzały włókna materiału i je TOPIŁY w wyniku uderzenia (czyli przekazania energii) z WIĘKSZEJ odległości niż pozostałe kulki, to jakim cudem przekazują one mniejszą energię ciału ???

Po drugie.. skoro BBBMax nie odkszatałcają się tak jak kulki "gorsze" i mają dzięki temu mniejszą powierzchnię kontaktu z celem, to wówczas przy zachowaniu tej samej energii wystrzału (czego w teście nie napisali jednoznacznie przy porównaniu kulek Maruzena i BBBMax), działając na mniejszą powierzchnię może nie zostawiają "większego siniaka", ale za to powinny "penetrować" głębiej, zostawiając mniejszy "kanał chwilowy" pocisku, jeśli zaadoptować terminologię balistyczną do bb's.

Jakoś mi ten test zalatuje "badaniami" robionymi na zlecenia firm farmaceutycznych, gdzie w zależności od zleceniodawcy "moje jest mojsze niż twojsze."

Jedyne do czego nie miałbym zastrzeżeń to fakt, że mniejsza odkształcalność BBBMax zdecydowanie poprawia balistykę kulki.
Szreder 15.10.2008, h. 20:41 Szreder
1. "Wszystkie powyższe testy i dowody zebrane na ich podstawie pozwalają wnioskować, że BB bio oraz BB plastikowe ulegają silniej deformacjom i oddają więcej energii celowi niż kulki twardsze. " - może mi ktoś wytłumaczyć, według mnie to jest właśnie na odwrót. Kulka która nie ulega deformacji, całą energię przekazuje celowi, a kulka która się deformuje część energii przeznacza na właśnie deformację.

2. Ten test miał raczej na celu reklamę kulek, niżeli przekazanie jakiejś istotnej informacji. Osobiście bym wolał zobaczyć test, którego wynikiem będą ładne wykresiki prezentujące zależności między wagą, prędkością (lub energią), a zasięgiem wystrzeliwanej kulki.

3. Dlaczego nie podali przy jakiej prędkości(energii) się niszczy ta nieszczęsna cordurka, o którą tak trzeba dbać, i zasłonić ją przed kulkami, no i przy jakiej prędkości(energii) się zepsuł mundurek? Czyżby chodziło o to, że to nie energia, a właśnie kulki są głównymi sprawcami zniszczeń w tychże jak delikatnych i całkowicie nieprzystosowanych na zniszczenia materiałów. Przestańcie używać kulek, bo wam się mundurki przedziurawią!!!11 ;]

czarek222 15.10.2008, h. 20:42 czarek222
Skoro jest tu tyle sporów to może jest ktoś kto się naprawdę na tym zna i zrobi testy ?
Szreder 15.10.2008, h. 20:50 Szreder
@czarek - ale są sprzeczności, dla których nie warto robić testów i można je wytłumaczyć w sposób jedynie słowny. Test odnośnie przekazywanej energii przez kulkę możesz sobie wykonać kulką od golfa i kulką z np. kauczuku. Którą bardziej boli, która lepiej przekazuje energię "celowi"? Kauczuk się zdeformuje i do tego jeszcze się efektywnie odbije, a piłeczka golfowa już tak fajnie się nie odbija, bo straciła swą energię (a energia się nie schowała i uciekła w 6 wymiar, gdzie w takim razie może być? właśnie...).

Ja rozumiem że są ludzie którzy nie pojmują prostych zagadnień fizyki, ale wykorzystywanie tego do walenia ich w wuja jest be i fe fuj.
BUC MIKO 15.10.2008, h. 20:54 BUC MIKO
Ten tekst to 1 wielka ściema. To testy BIOVAL'u czyli producentów BBBMax. Chyba oczywiste że będą pisać że ich kuliki są naj...
Ja na pewno nie będę się strzelać z kimś kto ma te kulki w magazynku, nie chce stracić zębów.
Mohawk_PL 15.10.2008, h. 20:54 Mohawk_PL
I kto by pomyślał, że dojdzie do tego....
Kiedyś, to wystarczył spring, 500 kulek byleby nie żółtych i była świetna zabawa, a teraz ? Testy balistyczne na takiej maciupkiej kulce ? To to już broń zdolna zabić jest ?

Ciekaw jestem, jak Airsoft będzie wyglądał za lat np. 20... ;D
Promant 15.10.2008, h. 21:10 Promant
Co do oddawania energii - to jeszcze zależy od charakteru celu - miękki czy twardy.
Mogę zrozumieć, że kulka twardsza, która się nie odkształca - daje mniejszy punkt styku i obrażenia powierzchniowo będą mniejsze - jednak też sądzę, że w tym wypadku powinna głębiej penetrować.

W samym tekście jest sporo tabel i zestawień, ale w sumie jeszcze bardziej zagmatwanych niż wnioski.
Może to być tylko marketingowa zagrywka Bioval'a ale może faktycznie te BBB są lepsze skoro powstały na zlecenie służb mundurowych do, jak najbardziej się da realnych, treningów.

Poza tym testowanie jednego typu maski też jest raczej śmieszne, zakładają, że kulki są bezpieczne, bo wszyscy powinni używać super hiper osłon - jak już Bioval wcześniej podawał "najlepiej takich samych jak policja".
Wojtus17 15.10.2008, h. 21:10 Wojtus17
Widziałem co ta kulka robi w kontakcie z szybą samochodową i zgadzam się że normalne to one nie są. Jest tyle normalnych kulek, że nie widzę konieczności korzystać z tych eko aczkolwiek nie do końca bezpiecznych. A za 20 lat to już będzie nie Airsoft ale "Kompozytowe wojn, zemsta Eko" joke
Prezes_____ 15.10.2008, h. 21:12 Prezes_____
Biedny ten co mu na ręce test robili
gryncek1 15.10.2008, h. 21:16 gryncek1
Human target...ouch... ci to mieli fajnie
fulko 15.10.2008, h. 21:34 fulko
Winno być: "laboratoryjnych", nie "labolatoryjnych". "Laboratorium", pracownia, od "laborare", pracować.
Wiki 15.10.2008, h. 21:36 Wiki
A ja i tak lubię Blastery... tak ładnie się w nich światło odbija na zielono i są takie... hmm... kuliste...

A badanie zalatuje otumaniającym smrodem marketingu... ale w sumie kij ich wie... może to i prawda je, że te BBBMAX takie cool :/
H4xor 15.10.2008, h. 21:47 H4xor
I to pozostane przy Excelach .Dla mnie rowniez ten test to bardziej "reklama" niz prawdziwy test
crogool 15.10.2008, h. 21:50 crogool
...ochrzczone mianem idealnych KSC...tak nisko...?

Tak czy siak, bardzo sprytnie przedstawione fakty. Zasadniczo "zarzuty" się potwierdziły, jeno przekształcono je w czyste zalety.
Ot choćby rana.
Przecież "ból" nie jest wartością mierzalną. Przy zasadniczo niewielkich wartościach energii nie da się przecież stwierdzić uszkodzeń wewnętrznych a na zewnątrz zostaje malusia ranka
I git... tylko te KSC
Ragi 15.10.2008, h. 22:00 Ragi
'Najwięcej urazów notuje się na rękach, nogach i dłoniach '
Ciekawe ile zapłacili ochotnikom za strzelanie do ich zębów xD
Beryl 15.10.2008, h. 22:07 Beryl
Ogolnie z otrzymanych strzalow najbardziej mnie dotknal dystans 5m strzal w lopatke Ubranie mundur Wz.93 na tym kamizelka Eagle V1 na siatce szyta. Wiecej jakichs dotkliwszych nie pamietam labolatorium a poligon 2 rozne rzeczy nie wiem po co ten test.
Promant 15.10.2008, h. 22:26 Promant
Strzelali do "symulatora kości" więc pewnie i zębów. Ochotnikom strzelali tylko w "miękkie", tam gdzie sam ochotnik zdecydował. Stwierdzenie o najczęstszych trafieniach dotyczy ogólnie airsoftu.
Potf0r 15.10.2008, h. 23:09 Potf0r
Promat - nie przyłożyłeś się do czytania
np. punkt: 5.1, dotyczący tabel Fig. 7, 8, 9 - "The Velocity at V0 in m/s was measured using"
W późniejszych punktach, podobny zapis.
Więc 100 => 100 m/s i odpowiednio 130 m/s i 170 m/s.
wiedzmin85 15.10.2008, h. 23:17 wiedzmin85
@Adzio kulki 0,47 waża więcej, ale wyrządzą wiąksze szkody, jeśli wystrzelisz je z taką sama predkoscią. Dostajesz energią,a nie prędkością czy masą. Ek= 1/2*m*V*V. Jeżeli przy takiej samej energii wyrzucisz kulkę większej wadze to będzie lecieć wolniej, co nie znaczy ze mniej boli;)
Biper ma racje. To można porównac do tego, jak kobieta staje ci na reku w zwyklym bucie i staje ci na ręku w bucie na szpilce;)
Promant 15.10.2008, h. 23:32 Promant
Dzięki Potfor, ale przy tłumaczeniu tekstu miałem już mroczki przed oczami po tabelach.
rostal 15.10.2008, h. 23:39 rostal
A gdzie test na okularach ochronnych ?! Wiadomo że twardsza lulka uderzająca np o okulary ma większa penetrację niżeli ta miększa, która się o nie rozwali...
boundrose 15.10.2008, h. 23:43 boundrose
"To można porównac do tego, jak kobieta staje ci na reku w zwyklym bucie i staje ci na ręku w bucie na szpilce;)"

Hmm, ja nie mam takich doświadczeń

Ontopic: myśle, że sprzedaż marui/maruzenów na specshopie czy taiwangun wzrośnie Test był sponsorowany czy nie, cieżko zarzucać, że Bioval miał interes w tym by pośrednio promować produkty konkurentów.

thor_ 15.10.2008, h. 23:46 thor_
Dla mnie wyniki pomiaru kulistości, gestości itp kulek idealnie pokazują kto płacił za testy

Reszta... umiarkowanie i z rozsądkiem można podejsć do wyników.

Co do masek siatkowych tu w 100% akceptuję, popieram i się zgadzam.
Promant 15.10.2008, h. 23:52 Promant
Tutaj tak to wygląda jakby założeniem testu było stosowanie wyłącznie pełnej ochrony twarzy.
Od razu podają, że okulary nie zapewniają ochrony - tylko maski.

W ogóle sporo zmiennych jest tak dobranych, że działają na korzyść BBBMax. Dla mnie cały ten test - nie jest w pełni obiektywny.
vip3r 16.10.2008, h. 00:31 vip3r
no ciekawe - ponoć przetestowano Excel - a jakoś nie widać wyników z tego... czyżby zlecającym było to nie na rękę? czy też moze "zapomnieli" o uznawanej za najlepszą firmie?

xasistis 16.10.2008, h. 00:47 xasistis
Odnoszę wrażenie, iż test był ukierunkowany na wykazanie plusów kulek Bioval'a nad innymi bądź raport z testów został okrojony by uzyskać odpowiednią wymowę.
Promant 16.10.2008, h. 01:03 Promant
Tu są zacytowane tylko najważniejsze informacje i główne wnioski, streszczone z 50 stron tekstu.

To, że nie napisałem o jakichś kulkach oznacza jedynie iż miały wyniki kiepskie lub bardzo przeciętne.
Excel tylko dla wagomiaru 0.25 miał gęstość "dobrą", pozostałe wagomiary przebadane - "poor".
Sferyczność - wszystkie wagomiary ocena "poor".

Podobnie reszta, np G&G tylko przy wagomiarze 0.28 ocenili pod względem gęstości jako "good". Inne wagomiary "poor" itp.
Medium 16.10.2008, h. 09:06 Medium
Od około 5 lat prowadzę swoje prywatne i niezależne badania nad jakością kulek AirSoft. Napisałem kiedyś nawet dla WMASG tekst o kulkach ogarniający nawet niektóre ich wady, ba nawet sposoby pomiaru. Wiem, co w tym "raporcie z badań" jest prawdą, a co zostało napisane tak jak zostało napisane w celach reklamowo - marketingowych.
Aby podać do wiadomości wszystkich pewną informację proponuję nazwę laboratorium i jego adres wpisać w wyszukiwarce np. google - zastanawiające prawda? Zgłaszają się jedynie airsoftowe portale, żadnego linku do znanego niezależnego laboratorium przeprowadzającego badania.

Od kilku lat jest Szefem Wydziału Zapewnienia Jakości w firmie produkującej dla przemysłu motoryzacyjnego i wiem coś niecoś o badaniach i raportach z badań oraz o wiarygodności firm badawczych.

To, że raport akurat w takiej postaci jest do ściągnięcia ze strony producenta kulek (zlecającego badania) z takim a nie innym opisem na stronie tytułowej w moim przekonaniu jako stronę wiarygodną przekreśla zarówno laboratorium, (jeśli takowe w ogóle istnieje) jak i producenta, który zamieścił to do ogólnego pobrania na swojej stronie. Bez żadnych emocji mogę spokojnie napisać, że zostało to „przefiltrowane”, żeby „nakarmić nas” pseudo wiedzą dotyczącą $1 jakości i powtarzalności wykonania kulek.

Aby poprawić sobie humor przeczytam cały raport (już ściągnąłem go na dysk twardy). Niestety do swoich badań nie miałem takiej różnorodności kulek, ale mam za to np. przegląd powtarzalności poszczególnych partii produkcyjnych w większym okresie czasu, co raport przemilcza w sposób karygodny koncentrując się na jednej partii produkcyjnej!

Wykorzystywanie tego raportu, jego fragmentów i wniosków może prowadzić do zafałszowania prawdy. Niestety rozczarowałem się bardzo (nie WMASG oczywiście ale raportem i tym, kto wprowadził go do „obiegu”).

Pozdrawiam

Medium
FLC 16.10.2008, h. 09:09 FLC
Coś mi sie wydaje, że jakby te kulki okzały by się niebezpieczne dla "cywili" to by tego testu nie opublikowano. Sorry wiele czytam o etyce w biznesie, ale jeszcze nie słyszałem o takiej firmie co by się zdecydowała na taki krok. Skoro BBBMAXy przebijają szybę samochodową to, to samo mogą zrobić z szybą w okularach lub gogli. Zwłaszcza że szyba samochodowa jest o ładnych parę milimetrów grubsza o tej z gogli. Zatem IMHO po takim teście (przebicie szyby samochodowej) już nie powinno się stosować tych kulek do innych celów niż trenig strzelecki (ewentualny ekstra mag na termiantorów aby im udowodnić że jednak dostali;)) i żadne testy w mojej opinii tego nie zmienią. Zwłaszcza takie które zostały wykonane na zlecenie producenta. W końcu rynek zamówień rządowych (wojsko, policja) nie daje takich profitów jak sprzedaż na rynku cywilnym, więc wynik testu był dla mnie oczywisty.
Ponton 16.10.2008, h. 10:15 Ponton
Jakoś nie wierzę, że niektóre kulki uzyskały oceny "poor".
Czytając to mam wrażenie, że np. Extreme Precission to chińskie kulki z kiosku.
Żałosna reklama.

Mogli by dać darmowe próbki po 100BB to by się każdy przekonał porównując do własnych. XD
poldeck 16.10.2008, h. 10:36 poldeck
" energia przekazywana celowi poprzez materiał cordura jest większa w przypadku BB plastikowych i BB bio niż w przypadku BBBMax. Identyczne były wnioski na odległościach V10, V20 i V30."
Wnioski wyciągnięte z tego, ze powierzchnia oddziaływania jest mniejsza... Nie ma to tamto ale to jest bzdura. Kulka o tej samej (zbliżonej) wadze, poruszająca się z taką samą (zbliżoną) prędkością, działając na mniejszj powierzchni musi dostarczać więcej energii na jednostkę powierzchni. A co za tym idzie czynić większe (głębsze) zniszczenia. Nie po to mi w szkole i na studiach tyle pierd*****, żebym dał się złapać na tak beczelne łgarstwo.
thor_ 16.10.2008, h. 10:50 thor_
FLC......

A co powiesz na to że okulary balistyczne wytrzymują uderzenie śrutu ze strzelby gładkolufowej a szyba samochodoawa nie?? Nie pisz jak czegoś nie rozumiesz OK?

Co do testu "oddziaływania" Chwalą się że ichnie kulki się nie odkształcają a w zasadzie odkształcają się najmniej ze wszystkich w momencie uderzenia. Mnie uczono że kiedy pocisk (prawdziwy) trafia w cel i grzybkuje oddaje więszośc energii na większej powierzchni co np objawia sie większą mocą obalajacą po trafieniu np w kamizelkę kuloodporną. Dlatego więszość "firm" używających broni do zatrzymań używa amunicji która jest tak zbudowana. Kulka która się nie odkształca działą jak pocisk w pełnym płaszczu który przechodzi na wylot celu. Taka kulka nie ma bata musi "głębiej" wejśc w cel bez wzgledu na to z czego ten cel jest "zbudowany" Czysta fizyka.

Pozdrawiam panów od BBBMaxów jak i ich "naukowców"
FLC 16.10.2008, h. 11:27 FLC
thor_ nie chcę się tutaj wdawac z tobą w niepotrzebną polemikę ale jak sam zauważyłeś kulki BBMAX mają silne właciwości penetracyjne. Wiem że są przesłony balistyczne powstrzymujące nie tylko śrut ze strzelby, ale pytanie ile osób ma gogle/okulary o takich właciwościach?
Xie 16.10.2008, h. 12:14 Xie
Promant ja widze, ze sie rozpisales.

W dyskusje mi sie nie chce wchodzic, ale powiem tylko tyle, ze airsoftowcy to nie twory o gabkowej strukturze mozgu - to znaczy sa to rozumne istoty i na szczescie mozna sie z nimi dogadac. A jak nie, to tyle w temacie grania z nimi. Na szczescie mamy prawo wyboru z kim sie strzelamy. Prawda?

Ps. Jestem ciekawa kto sie tak wystawial na strzaly (ta wlochata lapa) i ile mu za to zaplacili.
Promant 16.10.2008, h. 12:29 Promant
"Promant ja widze, ze sie rozpisales."
Kiedy zaczynałem wyglądało to mniej rozwlekle... But: No more! Ten news powinien się liczyć co najmniej za 3.@Medium

To, że raport jest na stronie Bioval'a to jedno, ale oni go rozesłali do wszystkich większych portali informacyjnych asg na świecie. Podałem źródło bezpośrednie, ale ich działania od razu wyglądały mi na celową dzialalność marketingową.

Zdecydowałem się przetłumaczyć i zamieścić elementy raportu, bo dyskusja o BBBMax toczy się już dłuższy czas na całym świecie i skoro na innych portalach ludzie omawiają ten raport to i na wmasg powinni wiedzieć, że coś takiego powstało. Teraz przynajmniej możemy to ocenić i polemizować. Moim zdaniem ten raport jest stronniczy.

@Ponton
Ja używam od lat ICS, porównywałem w użytkowaniu z kilkoma innymi markami i sprawdzają się dobrze, a tu wypadły jako jedne z najgorszych

Akurat co do Extreme Precision to mam złe doświadczenia i nie tylko ja, u nas. Wychodzi na to, że faktycznie wariują w lufie, bo złuszczały się i zostawiały plastik na ściankach lufy wewnętrznej, później replika strzelała we wszystkich kierunkach tylko nie prosto, albo kulki pękały w lufie - bo trafiały na resztki plastiku przyklejone w środku. Po intensywnym czyszczeniu luf - wydobyliśmy ze środka sporo kompozytu, w formie "płatków", które odkleiły się od powierzchni wewnątrz

@ Poldeck
Już na to zwróciłem uwagę, że coś tu nie tak. Dla mnie pocisk, który się deformuje - może razić większą powierzchnię, ok, ale za to wytraca część energii - za to pocisk, który się nie odkształca i trafia punktowo - ładuje całą energię w ten punkt.
Jak już ktoś tu napisał: nie wiadomo jakie zrobi obrażenia pod spodem. Co z tego, że ślad na skórze mniejszy.

@Thor
Może akurat porównanie gogli z szybą nie jest najlepsze, ale też zastanawiam się nad filozofią typu "to co ci dajemy jest bezpieczne, ale załóż pancerz".
Już wcześniejsze stwierdzenia Biovala, że "wystarczy" taka sama ochrona jak stosuje policja - są śmieszne.
Oni nie powinni wchodzić na rynek cywilny z kulkami, które zostały zaprojektowane w celu tak daleko posuniętej penetracji trafionej powierzchni.
ASG nie wymagało nigdy osłon wytrzymujących strzał ze strzelby gładkolufowej i nie widzę powodu żeby to zmieniać, bo ktoś chce zarobić na kulkach.
Dziwię się jedynie sklepom, które beztrosko to sprzedają i graczom, którzy to kupują.
vip3r 16.10.2008, h. 12:46 vip3r
aha dzięki Promant za update. no to faktycznie szokujące te wyniki...
KARMA_Alex 16.10.2008, h. 13:04 KARMA_Alex
ja sie wypowiem:

1. BBBMax lataja prosto
2. uzywanie przy predkosciach wiecej nic 300 fps jest niebezpieczne
3. maski siatkowe nie daja nic.

$3

4. przebicie nastapilo z odleglosci 10m przy 2 strzalowym combo - powazne wgniecenia sa przy 15 metrach srodkowa czesc siatki zwykle BB - M140 sprezyna

5. apteczka jest wykonana z blachy stalowej 1mm+

siatka byla strzelana z 370-400 fps (mierzone na 0.2 )
apteczka - lewy gorny rog - M150
zielony krzyz - M130
pod zielonym krzyzem M150 excell 0.23
KARMA_Alex 16.10.2008, h. 13:05 KARMA_Alex
pozatym - obrazenia z powodu twardosci sa podobne co do zdjec. mialem przyjemnosc przetestowac na sobie i zgadzam sie z obrazkami. mialem bardziej paskudne uszkodzenia skory przy zwyklych BB.
Promant 16.10.2008, h. 13:24 Promant
Dzięki Alex.
To jest przynajmniej dowód porównawczy.

Nikt w sumie nie zaprzecza, że BBBMax są technicznie lepsze od innych bb, co zresztą potwierdzali ich użytkownicy. Ale to nie jest równoznaczne z bezpieczeństwem graczy, a jak widać - wręcz przeciwnie. Jeżeli cos zostało zaprojektowane do penetracji i przebijania celu, to jakoś nie bardzo mi pasuje w asg.
No ale to moje zdanie.
Medium 16.10.2008, h. 13:34 Medium
@Promant
Bardzo się cieszę, że odwaliłeś taki kawał, w moim przekonaniu dobrej, roboty (tłumaczenie części raportu i umieszczenie na stronie głównej portalu jako news’a). Chylę przed Tobą czoła. Dzięki temu, że podałeś źródło dotarłem do tego raportu. Ten news nie powinien się liczyć za 3, ale za 100. Tak jest w mojej ocenie, to news bardzo ważny jak i bardzo ważne jest sposób podejścia do tematu niestety bardzo pokpiony i potraktowany po macoszemu przez zarówno laboratorium, jeśli takowe istnieje w ogóle, jak i podającego do publicznej wiadomości (w tym przypadku strony przedmiotu badań – producenta).
Ocena i polemika – jak najbardziej, ja również uważam, że raport jest kłamliwy (stronniczy podobnie jak nierzetelny jest w moim przypadku za delikatne sformułowanie).
Rozesłanie raportu do portali AirSoft’owych informacyjnych pozostawię bez komentarza – szkoda słów.

Jeśli rzeczywiście zostały zrobione takie badania to ten „pożal się Boże” raport nie jest nawet namiastką tego, co powinno być wykonane.

Np. Punkt 4.10 raportu: przemierzono po 1000 szt. kulek – gdzie są wyniki statystyki?
Zresztą, po co tyle mierzyć? Jeśli chcieli większą próbkę – proszę bardzo, ale z jakiej populacji była pobrana próbka?
Jeśli to takie istotne gdzie są dane:
- średnia średnica dla każdego wagomiaru kulek producenta?
- rozrzut zmierzony i rzeczywisty (z danych statystycznych)?
- jakie wyniki predysponowały do umieszczenia w poszczególnych kategoriach sferyczności kulek?

Punkty 4.1 do 4.8. W jaki sposób zmierzono niejednorodność objętościową materiału kulek – gdzie metodologia?
Jeśli dalej jest to tak ważne, że razem z wymiarami te dane będą wpływały na wszystkie wyniki to ograniczenie informacji, a raczej jej brak, bo przecież nie podano tych danych w raporcie powoduje, że wszystkie dane odnoszone są do nie wiadomo czego.

Jeszcze raz napiszę:
1. Bardzo dobrze, że informacja o tym raporcie i to tak obszerna znalazła nie na portalu WMASG.
2. Bardzo dobrze, że ludzie czytają, myślą i rozumieją to, co czytają.
3. Bardzo dobrze, że każdy może sobie sam wypracować zdanie na temat firmy zlecającej i publikującej badania.
4. Przed zakupem tych kulek jak i przed ich używaniem do czegokolwiek wstrzymałbym się z obawy o uszkodzenia, czy to kumpli, czy to jakiegokolwiek sprzętu, który mógłby być trafiony nawet przez przypadek.

Pozdrawiam

Medium

PS. Pojawił się post Alexa – dziękuję Ci Alex!
Filu 16.10.2008, h. 13:35 Filu
Moim zdaniem test ma uspokoić mamusie i tatusiów którzy wcześniej widzieli efekt kulek na szybie samochodu i z tego powodu odwiezieni zostali na intensywną terapię, a replika ich dziecka na najdalszy śmietnik na świecie...

Dzięki tym testom okazuje się że dziecko jednak nie wróci do domu z przestrzałem wylotowym pleców ani głowy więc replika wraca do domu a na strzelankach nikt nie zostanie zbanowany za użycie "morderczych/terrorystycznych/zabójczych/destruktywnych" (i innych równie chwytliwych marketingowo nazw) kulek.

PANOWIE I PANIE!
z poprzednich komentarzy wynika ze ktos te tajemnicze kulki ma.
niech więc strzeli w swoje gogle i miejmy te dyskusje z głowy...
pozdrawiam wszystkich rozemocjonowanych tematem
men3L 16.10.2008, h. 14:20 men3L
Jaki z tego wniosek? Kupić kulki Marui.
Promant 16.10.2008, h. 14:29 Promant
Hehe, no jesli wierzyć temu testowi, to japońskie faktycznie najlepsze.
Swoją drogą szkoda, że nie ma takich opracowań niezależnych, no ale kto by to sfinansował...
Drako 16.10.2008, h. 14:37 Drako
Co do szyb w samochodach - one są tak projektowane aby przy punktowym uderzeniu pękały (kwestia napięcia powierzchniowego). Prosty przykład - pięścią można w szybę walić i raczej nie pęknie, ale takim młoteczkiem jak w autobusach są wystarczy puknąć i się szyba rozleci w drobny mak. Także to nie jest żaden dowód "niebezpieczności" kulki.
Promant 16.10.2008, h. 14:49 Promant
Dlatego napisałem poniżej, że porównywanie szyb i gogli to nie jest najlepszy pomysł.

Ale już wgniecenia w blasze grubości 1mm dają do myślenia.
marzan 16.10.2008, h. 14:58 marzan
Promant - Zwykłe kulki też robią wgniecenia…
KARMA_Alex 16.10.2008, h. 14:59 KARMA_Alex
ja mam jeden low cap zaladowany BBBMax - wczesniej pokazuje jak zrywaja tynk ze sciany przy strzelaniu pod katem.

generalnie zostal ogloszony zmierzch ery terminatorow.

a dwa - bede osobiscie bojkotowac strzelanki gdzie ludzie beda uzywac BBBMax w podkreconych replikach aczkolwiek sam bede ich uzywac z cylindrem M90 a na mocniejszych tonajwyzej pokazowki - bicie butelek i zrywanie tynku
KARMA_Alex 16.10.2008, h. 15:00 KARMA_Alex
apropos gogli - uvex-X1 wytrzymuja strzal z przylozenia M150 pojedynczo i seria. jest wgniecenie w plastiku jednakze nie ma odbarwien materialu. jednakze jest tak mocne uderzenie ze sam bym zszedl i sie napil po takim strzale
Medium 16.10.2008, h. 15:00 Medium
$1
Próbowałem robić coś takiego i robię dalej oczywiście dla siebie.
Zawsze jak ktoś w okolicy kupuje nowe kulki (producenta, wagomiar) proszę o kilka sztuk do przebadania, robię to i podaję zainteresowanym informację o tych kulkach. Jeszcze się nie zdarzyło, by było inaczej w praktyce niż w to, co uzyskałem z pomiarów.
Oczywiście moje badania odnoszą się do celności kulek i ich najlepszego zasięgu. Nie robiłem prób przemijalności i zniszczeń, jakich dokonują te, czy inne kulki. Nie interesowało mnie to po prostu.

Pozdrawiam

Medium

PS. Nasz portal mógłby podawać dane dotyczące różnych kulek. Tylko, po co to komu? Każdy ma już swoje przetestowane w praktyce i od nich zapewne nie odejdzie w wyniku takich testów.
men3L 16.10.2008, h. 15:36 men3L
Medium, to ładne masz laboratorium, że badasz tory lotu kulek..
Xie 16.10.2008, h. 15:36 Xie
Aha, ja tylko dodam, ze nie ma obawy, bo Alex przeszedl szkolenia nie-strzelania ludziom w glowy choc slow nie rzuca na wiatr.
Hheiehehiehieh przypominaja sie stare dobre czasy
Promant 16.10.2008, h. 15:48 Promant
"Promant - Zwykłe kulki też robią wgniecenia… "

Oczywiście, ale nie takie, zwłaszcza w blasze stalowej o grubości 1mm. To w końcu nie to samo co puszki po... coli.

Nie widzę też powodu nieużywania takich kulek w replikach 300fps. Jeżeli oczywiście ludzi stać na taka samokontrolę. Bo jeśli ktos to wsadzi do guna 400+ to już robi się nieciekawie.

Myślę, że testy kulek mimo wszystko bywają przydatne, czy ktoś z nich skorzysta to już osobista kwestia, ale jasno widać, że trzeba wielu niezależnych badań żeby móc w miarę zweryfikować jak to wygląda na prawdę z jakością BB.
Drako 16.10.2008, h. 16:30 Drako
Kwestia wgniatania blachy/zdzierania tynku też nijak ma się do efektu postrzału w "miękką" część ciała. Efekt wgniecenia twardych powierzchni wynika z twardości względnej kulki w stosunku do ostrzelanej powierzchni - wskazuje to, że omawiane kulki są dużo twardsze od standardowych. W przypadku ludzkiego ciała zarówno kulki bbbmax jak i standardowe są zapewne na tyle twarde w stosunku do "sztywności" ciała, że efekt trafienia będzie podobny. Oczywiście sytuacja zmienia się, jeśli trafiona zostanie kość lub inna twarda część ciała - biovale spowodować powinny większe obrażenia.

Osobiście mimo zachęcająco lepszej balistyki tych kulek stosowałbym je tylko do strzelania tarczowego.
Promant 16.10.2008, h. 17:12 Promant
Trafienie w stawy palców dłoni z 400+fps na dystansie 30m odczuwałem jeszcze po 1,5 roku. A ślady zeszły dopiero po kilku miesiącach.
Wprawdzie uzywam teraz stale rękawiczek ochronnych, ale np trafienie w, mniej chroniony, palec spustowy nadal bywa bolesne.

Wolałbym nie dostać w żadną kość - tym bardziej takimi BBBMax.
Drako 16.10.2008, h. 17:55 Drako
Trisk jest żywym przykładem że nie potrzeba biovali do zrobienia krzywdy - kulka wystrzelona ze stocka złamała jej palec
cziman 16.10.2008, h. 17:57 cziman
A tu dalej histeria o twarde kulki. Szkoda że znikł mi gdzieś obrazek z "BOŻE RATUJ".

Jak spojrzałem na komentarze na wmasg pomyślałem czy przypadkiem nie trafiłem na stronę FAKTu albo onet.pl. Rozpacz, przerażenie i wszechogarniający terror zabójczych kulek. Tutaj pojawia się test który dosyć jasno obrazuje obrażenia BBBMaxów i zwykłych kulek. Jest nawet zdjęcie skóry które pokazuje że jednak żadnemu softowemu twardzielowi wbrew płaczu nie upierdzieliłoby ręki.

Ale nie. Co tam fakty. Co tam testy robione przez laboratorium. Niektórzy wiedzą lepiej:

Teksty w stylu

"Test ciekawy ale uważam że kłamią. Co, może kulka która rozwala szyby powoduje mniejsze obrażenia od kulki która się rozpadnie? "
albo
"Ja na pewno nie będę się strzelać z kimś kto ma te kulki w magazynku, nie chce stracić zębów. "

przypominają mi niektórych wyznawców teorii spiskowych. Fakty nie mają najmniejszego znaczenia.

Bo szyby tłucze. Zupełnie jak z niektórymi ludźmi którym NIE PRZEMÓWISZ do rozsądku że nie każdy kto bawi się w ASG jest neofaszystą i psycholem który tylko czeka na okazję żeby zrobić masakrę w swojej szkole.
Promant 16.10.2008, h. 18:11 Promant
Za to Twoje teksty Cziman aż ociekają rozsądkiem.
Zwłaszcza jak namawiasz na forum do hardballa. Już Ci chyba admin napisał, żebyś wyluzował?

Na prywatny użytek możesz sobie być masochistą, ale tutaj sobie odpuść. Postrzelaj sobie w kości, stawy i zęby, widac mało cenisz, że masz je całe i sprawne.
Tutaj piszą w większości ludzie, którzy lubią swoje w miarę bezpieczne hobby, a przynajmniej dbają o to bezpieczeństwo, a te Twoje kozackie teksty na poziomie 13 latka stają się już nudne.

Kardynalną zasadą airsoftu jest bezpieczeństwo gracza. Nie rozumiesz tego? Nie podoba Ci się? Znajdź sobie inne hobby. Jest tyle fajnych sposobów żeby się uszkodzić.
marzan 16.10.2008, h. 18:21 marzan
Promant – powiadasz blacha 1mm...
hmmm
Oto co potrafią jakże bezpieczne, białe, plastikowe kulki:
$3
$3

A tu wygięcie po oddaniu paru serii:
$3

Dodam, że owy kibel jest wykonany z dość solidnej blachy...

To co teraz, przestaniecie używać wszystkich kulek po zobaczeniu tych fotek?

To, że BBBMAX wypadają w testach bardzo dobrze, to nie dziwi, ponieważ Bioval osiągną praktycznie szczyt jakości. I właśnie przez tą jakość BBBMAX dają lepsze efekty.

BBBMAX wystrzelone z PTW (540fps) nie dały rady przebić żadnych okularów dostępnych na ASGShop. A są to standardowe okulary , które kosztują 20zł.

A więc Panowie i Panie nie przesadzajcie...
Promant 16.10.2008, h. 18:35 Promant
Tylko zauważ Marzan, że ja nie piszę nic o goglach czy okularach - napisałem przezież wyraźnie, że porównanie przebijania szyb i gogli jest nietrafione.

Piszę o kościach dłoni, stawach i zębach. A te nie są z solidnej blachy. Rozumiem, że chcecie sprzedać te kulki, ale mogę chyba mieć własne zdanie?
Jasne: zaraz ktoś napisze, że można dostać porządnie i ze stock'a.

Tyle, że mocniejsze repliki + twardsze kulki to zawsze da punktowo większą siłę trafienia.
Nie mam nic przeciwko używaniu takich kulek w replice 300fps, o czym zresztą pisał sam producent. Ale tylko tak.

A sposób podejścia do sprawy Bioval'a jest co najmniej dziwny.
marzan 16.10.2008, h. 18:52 marzan
Napisałem przykład o goglach dla uspokojenia wszystkich tych, który tak panikują.
Wiele osób nie ma pojęcia co może wystrzelona kulka z repliki.

Oczywiście można mieć swoje zdanie, lecz co poniektórzy wpadają w skrajność.

Polecam kupić paczkę i zobaczyć, że nie taki diabeł straszny jak go malują.
Viamortis 16.10.2008, h. 19:07 Viamortis
To są jakieś żarty te badania.

Muszę sprawdzić kulki TM skoro tak dobrze wypadły
cziman 16.10.2008, h. 19:21 cziman
@Promant:
"Zwłaszcza jak namawiasz na forum do hardballa."
Co w tym złego?

"Postrzelaj sobie w kości, stawy i zęby, widac mało cenisz, że masz je całe i sprawne."
Nie trafiłeś. Dzięki ASG mam niemałe problemy z kolanami. Ale to nie przez kulki, nawet i te zabójcze, ze skrobi.. właściwie kulki sprawiły mi dużo mniej problemów niż kolana właśnie.

"Tutaj piszą w większości ludzie, którzy lubią swoje w miarę bezpieczne hobby"
Czy bieganie w wojskowym sprzęcie po opuszczonych, zaśmieconych żelastwem i potłuczonym szkłem budynkach z dziurami w podłodze, schodami i balkonami bez poręczy brzmi jak coś co okresliłbyś sportem w miarę bezpiecznym?

"Kardynalną zasadą airsoftu jest bezpieczeństwo gracza. Nie rozumiesz tego? "
Rozumiem, dobrze by było żebyś i Ty zrozumiał co ja piszę. A piszę to że biovale są równie niebezpieczne co zwykłe plastikowe kulki. Przecież sam tłumaczyłeś raport. Nie dziurawią policzków, nie tną oczu i twarzy odłamkami potłuczonych okularów i nie łamią kości - a przynajmniej nie bardziej niż zwykłe kulki. A uderzenie w staw i tak będzie bolało, nie ważne jakich kulek byś nie użył.
Pies 16.10.2008, h. 20:02 Pies
A Biovale nie-bbmax o takie $3
są trochę normalniejsze od bbmax'ów tzn. czy powyżej 300 fps nadają się do strzelania do ludzi (nie licząc ruskich )???
Ragi 16.10.2008, h. 20:09 Ragi
To, że ten raport nie jest do końca prawdziwy to oczywiste Zapłacili za testy, to chcą wypaść jak najlepiej Jak już pisaliście niżej, jest większa energia kulki na mniejszej powierzchni.

Aaa, Promant - nie każdy 13-stolatek jest mało rozumnym 'kurdupelkiem', który bawi się w Rambo lub udaje, że nie został trafiony. Jednak niestety tak jest z większością. Przekonałem się na 'strzelankach' z kolegami.
Promant 16.10.2008, h. 21:05 Promant
Co złego w hardballu? No nic. W końcu to tak samo bezpieczne jak szachy. Tym pytaniem tylko potwierdzasz to co o Tobie napisałem.
A wmasg to forum airsoft, nie hardball, chcesz to propagować - załóż własne.

I nie piszemy tu o urazach nie spowodowanych kulkami. Wiele osób, które się wypowiedziały rozumie zasady fizyki, Ty może nie rozumiesz. Może przy 300fps BBBMax będą w miarę bezpieczne, ale nie w przypadku silnych replik.

A raport jest jaki jest. Nie zamierzam go oceniać, choć sprawia podobne wrażenie jak płatne spoty w kampanii wyborczej.
Coś zastanawiająco mało dobrych kulek na świecie... poza Biovalami oczywiście.

Co do bezpieczeństwa: każdy "sport", poza wypadkami losowymi, będzie tylko tak bezpieczny jak się o to postarają uczestnicy. To też rozumiesz? Bo nie wygląda.
Jeśli ktoś chce ryzykować grając na nieprzygotowanym i potencjalnie niebezpiecznym terenie - jego wybór. Teren też można przygotować jeśli się chce.
A nawet jeśli nie ma takiej możliwości to i tak nietrafiony przykład - bo na teren możemy nie mieć wpływu, ale na wybór kulek mamy.

Ty natomiast jakoś nie potrafisz przyjąć do wiadomości, że inni mogą myśleć racjonalnie i wolą przeciwdziałać niż leczyć.
cziman 16.10.2008, h. 23:44 cziman
"Może przy 300fps BBBMax będą w miarę bezpieczne, ale nie w przypadku silnych replik. "

Czyli twierdzisz że w przypadku silnych replik wszystkie kulki oprócz biovali są bezpieczne? Albo inaczej się zapytam - jaka marka przy 450fps jest bezpieczna na CQB? Chętnie się dowiem, sam zacznę stosować.

"Ty natomiast jakoś nie potrafisz przyjąć do wiadomości, że inni mogą myśleć racjonalnie i wolą przeciwdziałać niż leczyć. "

Nie mogę, bo po przeczytaniu niektórych komentarzy dochodzę do wniosku że niektórzy tą umiejętność zatracili - co widać po tym jak zaparcie upierają się że zabójcze kulki ze skrobi ich okaleczą. Nawet jeżeli na tej samej stronie mogą zobaczyć i porównać, jak czarne na białym, że te straszne obrażenia są tylko wyimaginowane.

A co do hardballa: rozmawiałeś z tymi ludźmi? pytałeś się ich o to jak, ile, gdzie grają? Rozumiem że dowiedziałeś się wszystkiego od nich na temat obrażeń jakie ponoszą? Widziałeś oczywiście na zdjęciach ich rany że tak szybko wygłaszasz swoje osądy?

Jak pisałem, po co pytać się albo się dowiadywać - wiesz lepiej, tak sam z siebie. Tak samo z kulkami - pal licho zdjęcia, fakty są nieistotne. Wiesz swoje.. i niech tak zostanie.
Promant 17.10.2008, h. 00:48 Promant
No to co najwyżej mamy tę sama postawę, bo Ty ze wszystkich wiesz najlepiej, że kulki są świetne i dobrze, że boli.

O hardballu rozmawiałem często z Rosjanami. Oni to praktycznie wynaleźli, bo tam na serio grają w hardball - przyjeżdżali do nas kupować wiatrówki. Trochę się dowiedziałem z pierwszej ręki, a blizny też sobie pooglądałem.

Jeżeli ktoś jest na tyle durny, że gra w CQB na 450fps, to faktycznie zrobi komuś krzywdę zwykłymi kulkami. Więc nie mieszaj tematów i nie przeinaczaj moich słów - pisałem o BBBMax, a sam producent twierdzi, że nadają się tylko do replik max 300fps.
U nas mamy ograniczenie w CQB do 350fps i raczej zdroworozsądkowe podejście u ludzi.

Co do raportu - chcesz w niego wierzyć - wierz. Mnie pachnie naciąganiem i nie tylko ja odnoszę takie wrażenie.
I przez cały czas twierdzę, że BBBMax można używać, ale zgodnie z zaleceniem producenta - 300fps.
Ty upardzie forsujesz, że są całkowicie bezpieczne, choć sam producent ogranicza ich użycie w asg do słabszych replik.

Lubisz jak boli - Twoja sprawa, masochizm uprawiaj prywatnie, ale nie forsuj własnych teorii typu "musi boleć", bo w końcu komuś stanie się krzywda.
cziman 17.10.2008, h. 14:25 cziman
"Co do raportu - chcesz w niego wierzyć - wierz. Mnie pachnie naciąganiem i nie tylko ja odnoszę takie wrażenie. "

Z tym nigdy nie dyskutowałem. To że według raportu biovalu biovale właśnie są najlepsze specjalnie nie dziwi, bo w końcu oni ten report fundowali. BBBMaxy może najlepszymi kulkami nie są, ale zdziwiłbym się gdyby stały na poziomie powiedzmy pestek. Wielu użytkowników potwierdza ich wysoką jakość więc trochę prawdy w tym jest.

To że nie wierzę w całość raportu nie oznacza że jest on od początku do końca fabrykacją. Zdjęcia na przykład wydają się być dosyć przekonywujące.

Nie wiem też gdzie w zdaniu "A piszę to że biovale są równie niebezpieczne co zwykłe plastikowe kulki." znalazłeś sens "Ty upardzie forsujesz, że są całkowicie bezpieczne"

"Lubisz jak boli - Twoja sprawa, masochizm uprawiaj prywatnie" - głodnemu chleb na myśli? Znowu widzisz jakieś niepokojące rzeczy tam gdzie ich nie ma.
Promant 17.10.2008, h. 15:01 Promant
Cziman, nie nadinterpretuj moich wypowiedzi. To Ty od samego początku dyskusji o biovalach gardłujesz, że wszyscy tu mają stracha i panikują, a kulki są takie same jak wszystkie.
Nie są.

Ja nie neguję technicznej wyższości BBBMax nad innymi kulkami - tyle, że są aż zbyt dobre - tłuką szyby, dają silne uderzenie punktowo i nie wiadomo jakie obrażenia można otrzymać w np. kość czy staw dłoni. Fakt - może są idealne do treningów akcji bojowych czy policyjnych, ale to w co się bawimy to airsoft, nie real.
Ty zdajesz się o tym zapominać.

Wciskasz przykłady o 450fps w CQB, od początku próbujesz wywołać wrażenie, że wszyscy tutaj to idioci co tchórzą przed białymi kuleczkami. Infantylne zachowanie, biorąc pod uwagę, że niektóre z wypowiadających się osób mają wieloletnią styczność z tym hobby i nawet, jak widać, robią własne testy kulek.

Wszystko opierasz na własnym przekonaniu i zdjęciach z testu? Może i są to prawdziwe zdjęcia, co nie zmienia faktu, że silniejsze punktowo uderzenie może, zostawiając mały ślad, jednocześnie uszkodzić poważniej tkankę pod skórą lub kość.

I jeszcze raz powtórzę, może sam przeczytaj oświadczenia firmy Bioval, producent podaje, że BBBMax nie nadają się do replik powyżej 300fps.
Więc co ma do rzeczy np 450fps w CQB?
I chyba wyraźnie to wskazuje, że "bezpieczne" będą tylko w takich replikach.


chopesz 17.10.2008, h. 23:53 chopesz
Promant - Ty również trochę nad interpretowałeś wypowiedź czimana. Może zakończycie tą kłótnię - dyskusję. Test wydaje się mocno naciągany i wykonany na korzyść BBBMax i to chyba koniec.
Promant 18.10.2008, h. 11:13 Promant
Chopesz, po to są komentarze, żeby komentować i prezentować swoją opinię, przeszkadza Ci dyskusja - nie czytaj, w czym problem?
Pies 18.10.2008, h. 13:12 Pies
Czy zwykłe Biovale też nie powinny być stosowane w replikach powyżej 300 fps?
Promant 18.10.2008, h. 13:29 Promant
Ze zwykłymi biovalami nie było dotąd takich kontrowersji, nie mają takich parametrów jak BBBMax.
Przejdź na początek list komentarzy

Aby dodawać komentarze musisz być zalogowany.


Wyświetleń: 154693

Polecamy

Sponsorzy

Action Army (silver sponsor)
Modify (silver sponsor)
Specna Arms (silver sponsor)

Imprezy patronowane

Survival Force Expo 2018
Reklama

Artykuły

Reklama

Wspierają nas

Sklepy:
Gunfire.pl

Współpracujemy


Media:
airsoftnews
equipped
miekkopowietrzni
Przegląd Strzelecki - Arsenał

Lokalne środowiska:
weekend-warriors
kpasg
rus-mil

Wydawnictwa

Nawigacja

Najczęściej poruszane