Daj cynk
Reklama

Imprezy

MilSim 12h - Pięta Achillesa

Milsim, Dodał: Radziej , Czas trwania 18.11.2017, h. 09:00 - 18.11.2017, h. 21:00

Organizator

Radziej

Informacje o imprezie

Dodał: Radziej
Rodzaj: Milsim
Miasto: Ozimek
Województwo: Opolskie
Czas trwania: 18.11.2017, h. 09:00 - 18.11.2017, h. 21:00
Wątek na forum: http://forum.wmasg.pl/topic/164847-milsim-12h-pieta-achillesa-18112017-powiat-strzelecki-opolszczyzna/
Wpisowe: 20PLN
Wiek uczestników: 18+/16 z pozwoleniem

Opis imprezy
KSRR (Kazachska Socjalistyczna Republika Radziecka), 1988 rok

Grupa Delta Force pod dowództwem majora Andrew H. Pilgrima przepada bez wieści w trakcie realizacji zadań dywersyjnych w północnym Kazachstanie. Zerwanie kontaktu nastąpiło w schyłkowej fazie operacji, której celem było pozyskanie danych wywiadowczych dotyczących kompleksów zbrojnych na granicy z Chinami. W ostatnim przeprowadzonym łączeniu w trakcie okna czasowego Pilgrim potwierdził dokonanie fotodokumentacji obszaru wraz z raportem dotyczącym jego skrytej obserwacji, a także przemieszczenie do pierwszego wytyczonego punktu ewakuacyjnego. Ostatnie zaplanowane łączenie, na 2 godziny przed ewakuacją, nie doszło do skutku. Mija już 12 godzina od czasu, kiedy planowo Pilgrim powinien zostać wyewakuowany z KSRR.
Amerykański sztab uruchomił dodatkowe środki. Misja grupy Delta Force była otoczona najwyższą klauzulą tajności, a zebrane dane miały ogromne znaczenie dla wywiadu. Na miejsce została skierowana inna grupa pod dowództwem porucznika Briana Cristalla, mająca przeprowadzić akcję poszukiwawczą i ratowniczą. Na godzinę przed jej mobilizacją sztabowcy odebrali ciche nawoływanie pochodzące z radiostacji Pilgrima, ale nie udało się zrozumiale odczytać komunikatu. Czas nieubłagalnie mija...


Oddział A. H. Pilgrima


Por. Brian Cristall

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejsce: Gmina Izbicko - Województwo Opolskie, https://www.google.pl/maps/dir//50.6338902,18.2375355/@50.6356382,18.1668676,10.75z

Start gry/wyjście w teren: około 0900 18.11.2017r. (w zależności od wytycznych).
Koniec : około 2100 18.11.2017r. (w zależności od wytycznych).

Organizator: Radziej


Impreza +18 (choć dopuszczam wyjątki - osoby mi znane, pod opieką)

Charakter działań - dynamiczne, przeważająco w małych grupach, bez stałych baz.

Wpisowe - 20PLN od osobyna konto: 27 2490 1044 0000 4200 0000 2939 (Bartosz Radziejewski).----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZASADY:

1. Zgłoszenia

1.1 Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek straty poniesione przez uczestników imprezy (dotyczy to w szczególności szkód materialnych oraz zdrowotnych). Każdy z uczestników bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność, godząc się na zaproponowaną przez organizatorów formułę zabawy.
1.2 W zgłoszeniu powinny się znaleźć:
- pseudonimy członków zespołu
- umundurowanie
- liczba urządzeń do łączności radiowej oraz ich typ
- liczba urządzeń zdolnych do nawigacji wg koordynatów MGRS
- preferowany charakter działań (defensywne, ofensywne, mieszane)
- adresy e-mail dowódcy/zgłaszającego
1.3 Termin zgłoszeń: 1 października 2017r. - 15 listopada 2017r. - decyduje kolejność zgłoszeń.
1.4Z uwagi na coraz mocniej odbijającą się na środowisku modę na zapisywanie się oraz nieprzyjeżdżanie, warunkiem wciągnięcia na listę jest przelew składki za zgłaszanych uczestników. Po jej odnotowaniu organizatorzy informują uczestników o przyjęciu do gry.
1.5 Minimalna liczba uczestników to 30 osób i tyle musi się zebrać do dnia 5 listopada 2017r. Maksymalnej liczby nie definiuję, ale jeśli zbliżymy się do maksimum, poinformuję na forum o wyczerpującej się puli wolnych miejsc.

2.Pirotechnika

Własna pirotechnika zabroniona. Korzystamy tylko z przewidzianej scenariuszem. Zakaz dotyczy wszystkich typów materiałów pirotechnicznych.

3. Limit amunicji

3.1 Można przenosić dowolną ilość magazynków załadowanych do poziomu 1,5 realnego odpowiednika (w praktyce jest to najczęściej 45 kulek). Nie można przenosić amunicji luzem, nie można doładowywać magazynków poza sytuacjami przewidzianymi przez fabułę (wylistowane w punkcie 3.4).
3.2 Do karabinów maszynowych można przenosić dowolną ilość magazynków pudełkowych (tzw. boxów) zasypanych do poziomu 750 kul na jeden box. Można przenosić amunicję luzem i doładować pusty box 1 raz (750 kulek). Jest to dodatkowa możliwość dla osób posiadających tylko jeden box. Karabin szturmowy z wpiętym drumem to nie karabin maszynowy.
3.3 Można posiadać pustą szybko ładowarkę, do zastosowania w sytuacjach z pkt. 3.4.
3.4 Aby uzupełnić wystrzeloną amunicję można skorzystać z :
a) poprosić o amunicję kolegów z zespołu, (wymagana zgodność kalibrów palnych odpowiedników)
b) umownie przejąć amunicję z magazynków zabitych i przeszukanych wrogów, (wymagana zgodność kalibrów palnych odpowiedników)
c) uzupełnić zapas w punkcie uzupełnień, jeżeli takowy jest przewidziany w scenariuszu.

4. Teren gry

https://drive.google.com/file/d/0B8VhKwG-8lKKVnlGOXlCUzJra2M/view?usp=sharing
19km kw.
Wszystkie współrzędne będą podawane w systemie MGRS.
Teren przeważająco płaski, las mieszany z przewagą igieł, liczne cieki wodne i mokradła
Zdjęcia terenu: pojawią się po 24 października 2017r.

5. Ograniczenia

Na imprezie zabronione jest korzystanie z WSZELKICH urządzeń optoelektronicznych (urządzeń ręcznych, montowanych na głowę oraz na repliki), a także wszelkiego rodzaju celowników laserowych. Rezygnacja z udogodnień wyrówna rozgrywkę oraz ją uatrakcyjni.

6. Bezpieczeństwo

6.1Przez cały czas trwania symulacji każdy uczestnik musi mieć założone okulary ochronne. Zasada ta obowiązuje także podczas snu.
6.2 Zakazuje się wykorzystywania statusu osób poza grą (cywile, myśliwi, traktorzyści, turyści, menele itd.) za wyjątkiem zadań fabularnych, określonych przez organizatora.
6.3 Zabrania się zbliżania do zabudowań cywilnych (dotyczy w szczególności przechodzenia przez okoliczne wsie). Należy unikać kontaktów z osobami postronnymi gdy tylko to możliwe. Szczególną ostrożność należy zachowywać po zmroku oraz na terenach nadrzecznych.

7. Trafienia

7.1 Liczy się każde bezpośrednie trafienie (nie rykoszet)
7.2 Każde miejsce na ciele się liczy.
7.3 Hełmy i kamizelki nie chronią. Postrzał w plecak, wystającą ładownicę, karimatę itp. - traktowane jak postrzał w plecy.
7.4 Serie traktuje się jako jeden strzał.
7.5.Inne sposoby eliminacji:
- „silent kill” (tzw. "nie żyjesz") NIE DZIAŁA.
- w celu cichej eliminacji należy zadawać "rany" gumowym nożem (lub innym - bezpiecznym, przeznaczonym do treningu), wyprowadzając realistycznie wyglądający cios. Żadne klepanie, stukanie czy walenie.
- eliminacja osoby śpiącej: strzelamy w śpiwór lub używamy gumowego noża i informujemy o tym ofiarę jeżeli nie wiemy, czy zorientowała się o otrzymanym trafieniu.
7.6 Postrzał w broń eliminuje wyłącznie broń (można przejąć broń od rannego/zabitego gracza - należy wtedy podejść do takiego gracza poinformować go, że przejmuje się jego broń FIKCYJNIE - oznacza to, że nasza broń jest teraz sprawna, a przeciwnika uszkodzona/odebrana).

8. Rany i leczenie

8.1. Osoba trafiona musi:
- głośno i wyraźnie krzyknąć "DOSTAŁEM"
- paść na glebę
- nie wolno się jej komunikować - wolno jej tylko jęknąć lub zacharczeć, może krzyczeć "MEDYK".
- oznaczyć się - kładzie/przewiązuje sobie CZERWONĄ szmatą w miejsce trafienia (w nocy oznacza się CZERWONYM światłem chemicznym)
- leżeć na ziemi do dalszych czynności/ opatrzenia. Może poruszać się, czołgając do około 3 m.
- sprawdzić czas
8.2 Trafieni nie ostrzegają, nie łażą, nie przeszkadzają.
8.3 Opatrzenie musi nastąpić w ciągu 30 minut od otrzymania rany. W przeciwnym wypadku kończy się to ZGONEM trafionego.
8.4 Opatrzenie polega na założeniu opatrunku osobistego w miejscu trafienia - dokładnie w miejscu trafienia! Musi to być zrobione porządnie i realistycznie. Pomocy może udzielać jedynie przeszkolona osoba - medyk.
8.5 Liczba medyków w każdym zespole podyktowana jest bezpośrednio wytycznymi, zgodnymi z fabułą. Medyk to rola przypisana na cały czas trwania gry, nie można tej funkcji przekazywać innym osobom. W szczególności zabrania się stosowania wyjątkowo pedalskiej metody "poczekajmy, aż ktoś dostanie i wtedy uleczy go najbliższy żywy". Medyk nie może także udzielić sobie samemu pierwszej pomocy.
8.6 Ranny opatrzony przez przeciwnika może zostać przez niego:
- uśmiercony na miejscu – strzał w but, ładownicę itp.
- pozostawiony samemu sobie
8.7 W przypadku, gdy gracz, który był już opatrywany, zostanie powtórnie trafiony następuje jego ZGON.
8.8 Gracze, których stan nastąpi na skutek wykrwawienia, pozostają na miejscu jeszcze przez 10 minut od zgonu. Ma to umożliwić innym przeszukanie.
8.9 Zabrania się dobijania rannych. Zabić można tylko opatrzoną osobę.
8.10 Gracz który został wyeliminowany trwale z gry, lub też z niej zrezygnował, zobowiązany jest do widocznego oznaczenia swojej osoby:
- gracz, którego zgon nastąpił za dnia, zakłada jaskrawej barwy "szmatę" (mogą być: czapka, arafatka, chusta lub jakikolwiek materiał koloru rażącego) na głowę
- gracz, którego zgon nastąpił w nocy, montuje w widocznym miejscu światło chemiczne (tzw. LIGHTSTICK) w kolorze ŻÓŁTYM
8.11 Martwy gracz może udać się do ewentualnej bazy wyłącznie w celu zabrania swoich rzeczy, ale nie może tam pozostawać. Udaje się na punkt startu (Parking) i tam czeka na kolegów, lub, jeśli może, wraca do domu.

9. Przeszukanie

9.1 Możliwe jest przeszukanie rannego przeciwnika lub zwłok celem:
- znalezienia map, dokumentów, rozkazów, notatek
- odebrania amunicji
- sprawdzenia kanału łączności
- odebrania radiostacji
- odebrania replik
9.2 Amunicję odbiera się umownie (poprzez uzupełnienie sobie magazynków własną szybkoładowarką o taką liczbę kulek, jaka pozostała przeszukiwanemu, nie przekraczając limitu przenoszonej amunicji dla jednego operatora).
9.3 Replikę oraz radiostację odbiera się umownie. Przeciwnik, jeśli wróci do zdrowia, nie będzie mógł jej użyć. Odebranie repliki oraz radiostacji przeciwnikowi pozwala na ponowne użycie własnej, jeśli wcześniej się ją utraciło na skutek zniszczenia lub odebrania.
9.4 Każdy przedmiot przy przesłuchaniu musi zostać fizycznie znaleziony przez przeszukującego. Jeśli ranny/zabity nie zgadza się na grzebanie w jego rzeczach, wypowiada formułę “biały ręcznik” i natychmiast, dobrowolnie oddaje WSZYSTKIE posiadane przedmioty w postaci map/dokumentów, rozkazów, notatek. Repliki, radiostacje oraz amunicję z magazynków (jako rzeczy objętościowo duże) przeszukujący powinien zlokalizować sam.

10. Branie jeńców

Nie przewiduje się brania jeńców.

11. Pojazdy

Żadne pojazdy nie biorą udziału (dotyczy to również prywatnych aut).
Dodawanie komentarzy zostało wyłączone.

Polecamy

Sponsorzy

Action Army (silver sponsor)
Modify (silver sponsor)
Specna Arms (silver sponsor)

Imprezy patronowane

Survival Force Expo 2018
Reklama

Artykuły

Reklama

Wspierają nas

Sklepy:
Gunfire.pl

Współpracujemy


Media:
airsoftnews
equipped
miekkopowietrzni
Przegląd Strzelecki - Arsenał

Lokalne środowiska:
weekend-warriors
kpasg
rus-mil

Wydawnictwa

Nawigacja

Najczęściej poruszane