Daj cynk
Reklama

Artykuły

Obsługa radiotelefonów typu UV-5R

Poradniki, 21.05.2014, h. 20:27, dodał: Regdorn , autor: wiciok
47

Poradnik obsługi radiotelefonów typu UV-5RObsługa radiotelefonów typu UV-5R

Radiotelefony typu UV-5R, czy ich mniej rozbudowani bracia UV-3R szturmem podbiły kieszenie (i ładownice) airsoftowców. Sprzedawane pod różnymi markami, najczęściej Baofeng (UV-5R), Waccom, czy Intek (KT-960), spotykane są w wielu wersjach, różniących się jednak najczęściej wyłącznie obudową, czy drobnymi szczegółami oprogramowania. Ich relatywnie niska cena w stosunku do zapewnianych możliwości powoduje, iż zakup zwykłych PMR-ek stał się w gruncie rzeczy nieopłacalny – za niewiele wyższą cenę możemy dostać radio zapewniające dobrą jakość transmisji, większą moc, umożliwiające zmianę anten, pracę na dwóch pasmach (70cm i 2m), oraz wiele, wiele innych funkcji, o których istnieniu przeciętny airsoftowiec w ogóle nie ma pojęcia – co więcej, gubi się w ich natłoku. Właśnie dlatego powstał niniejszy artykuł.

Ale zanim przejdziemy do sprawdzania możliwości radia, jedna bardzo ważna kwestia:

Korzystanie z tego typu radiotelefonu wymaga po pierwsze, zdrowego rozsądku, a po drugie - pozwolenia radiowego! Dotyczy to również pracy w otwartym paśmie PMR, gdyż radiostacje te nie spełniają przewidzianych ustawą wymogów określających radiostacje PMR.

Więcej szczegółów na poniższej stronie: http://pmr446.info/baofeng-wouxun-puxing-legalnosc/

 

Przejdźmy do meritum

Opis powstał na podstawie radia Zastone ZT-V8A+ - rebrandzie popularnego Baofenga. Wersja firmware – BFB297.

Radio przygotowujemy do użycia poprzez przykręcenie anteny (wtyk SMA-F) oraz naładowanie i zamontowanie akumulatora. Nie wymaga to chyba szerszego komentarza, zresztą po coś w końcu jest instrukcja obsługi.

Radiostację obsługujemy za pomocą pokrętła zmiany głośności (będącego jednocześnie włącznikiem), przycisków bocznych (CALL, PTT i MONI), oraz klawiatury. 

 

Dwa główne tryby działania krótkofalówki to tryb kanałowy i częstotliwości (przechodzimy między nimi za pomocą klawisza VFO-MR). Ten pierwszy umożliwia wygodną pracę na uprzednio zapisanych częstotliwościach i zdefiniowanych wcześniej ustawieniach. Tryb częstotliwości (VFO) jest trochę bardziej skomplikowany w obsłudze, natomiast umożliwia dostęp do wszystkich ustawień, oraz służy do programowania kanałów używanych w trybie MR.

Specyficzną cechą jest również to, iż na wyświetlaczu jednocześnie obsługujemy 2 częstotliwości – górną (A) i dolną (B). Zmieniamy je za pomocą przycisku A/B, a obecnie wybraną sygnalizuje nam mała strzałka, skierowana odpowiednio w górę, lub w dół. Należy przyzwyczaić się do tego, iż część opcji dotyczy jednocześnie obu częstotliwości, a część tylko obecnie wybranej.

 

Opis funkcji przycisków bocznych:

CALL – pojedyncze naciśnięcie włącza/wyłącza tryb odsłuchu radia FM, przytrzymanie uruchamia alarm (jego tryb zmienia  opcja MENU 32)

PTT – przytrzymanie włącza nadawanie

MONI – naciśnięcie podczas nadawania powoduje wyemitowanie tonu 1750 Hz (przydatne dla radioamatorów, niekoniecznie dla airsoftowców), a przytrzymanie w trybie odsłuchu powoduje chwilowe wyłączenie blokady szumów (squelch). Naciśnięcie w trybie czuwania powoduje włączenie latarki.

 

 

Opis funkcji klawiszy głównej klawiatury:

VFO/MR – zmiana między trybem częstotliwości, a trybem zaprogramowanych kanałów

A/B – wybór górnej, lub dolnej częstotliwości na wyświetlaczu

BAND – przeskok między pasmem 2m, a 70cm (identycznie jak MENU 33) – opcja raczej nieprzydatna w radiostacjach z pełną klawiaturą

MENU – wiadomo. Pełni również funkcję klawisza OK, potwierdzającego wybór.

Strzałki w górę i w dół – zmiana częstotliwości/kanałów (w zależności od trybu), nawigacja po menu

EXIT – wyjście z menu

Klawisze numeryczne – wpisywanie częstotliwości/numeru kanału (w zależności od trybu) lub nawigowanie po menu (na klawiszach nadrukowane są skróty do często używanych opcji w menu).

Klawisz gwiazdki *:

- naciśnięcie – włączenie trybu Reverse (zamiana częstotliwości nadawania i odbierania w przypadku ustawienia offsetu – MENU 26) – opcja raczej dla zaawansowanych użytkowników i nie do ASG.

- przytrzymanie – uruchomienie skanera (kierunek skanowania wybieramy strzałkami)

Klawisz krzyżyka #:

- naciśnięcie – wybór mocy nadawania – 1W (low – sygnalizowany na wyświetlaczu ikonką L) lub 4W (high)

- przytrzymanie – włączenie/wyłączenie blokady klawiatury (sygnalizowane kluczykiem na wyświetlaczu)

 

 

Opis funkcji menu 

MENU 0 – SQL:

            Regulacja stopnia blokady szumów, czyli squelcha. Im wyższy poziom, tym odfiltrowanie większej ilości zakłóceń, ale jednocześnie większe ryzyko nieusłyszenia transmisji. Możliwe do ustawienia wartości: 0 -9

MENU 1 – STEP:

            Krok wyboru częstotliwości (jak również pracy skanera). Im większy, tym szybciej zmieniamy częstotliwości, ale z mniejszą dokładnością. Kwestia mało znacząca dla urządzeń z klawiaturą numeryczną.

MENU 2 – TXP:

            Moc nadawania – LOW (1W) lub HIGH (5W) – identyczne działanie, jak przycisku #.

            Sugerowałbym raczej używanie mocy 1W, szczególnie jeśli korzystamy z fabrycznych anten – mniejsze zużycie energii, mniejsze śmiecenie eteru, a strata zasięgu wcale nie taka duża.

MENU 3 – SAVE:

            Oszczędzanie energii – poprzez chwilowe, automatyczne wyłączanie odbiornika przez radiotelefon. Regulowane w zakresie OFF (wyłączone) do 4.

MENU 4 – VOX:

            Tryb VOX – uruchamianie nadawania głosem. Teoretycznie świetna opcja, w praktyce należy trzymać się od niej z daleka – ciężko dobrać taki poziom czułości, aby uruchamiał się wtedy, kiedy chcemy, ale jednocześnie nie uaktywniały go inne odgłosy – co prowadzi do zablokowania kanału. VOX możemy ustawić na jednym z 10 stopni czułości, bądź całkowicie go wyłączyć.

MENU 5 – WN:

            Szerokość odbieranego kanału – 25kHz (WIDE, domyślna opcja), lub 12,5kHz (NARR, sygnalizowany ikoną N na wyświetlaczu). Można próbować się nią bawić podczas problemów z odbiorem transmisji, ale przy normalnym użytkowaniu lepiej zachować domyślne ustawienia.

MENU 6 – ABR:

            Długość podświetlenia wyświetlacza i klawiatury w sekundach. Regulowana w zakresie 0-10 s.

MENU 7 – TDR:

            Opcja włączenia/wyłączenia jednoczesnego nasłuchu na dwóch częstotliwościach (A i B). Powiązana bezpośrednio z MENU 34. Szerszy opis w akapicie „jednoczesny nasłuch dwóch kanałów”.

MENU 8 – BEEP

            Włączenie lub wyłączenie dźwięków klawiatury.

MENU 9 – TOT:

            Ograniczenie czasu nadawania w sekundach. Zapobiega np. zablokowaniu kanału przez przypadkowe przyciśnięcie klawisza nadawania.

MENU 10 – R-DCS:

            Włączenie cyfrowej blokady otwarcia kanału (DCS) przy odbieraniu.

MENU 11 – R-CTCSS:

            Włączenie analogowej blokady otwarcia kanału (CTCSS) przy odbieraniu.

MENU 12 – T-DCS:

            Włączenie nadawania tonów potrzebnych do otwarcia cyfrowej blokady otwarcia kanału (DCS).

MENU 13 – T-CTCSS:

            Włączenie nadawania tonów potrzebnych do otwarcia analogowej blokady otwarcia kanału (CTCSS).

Szerzej o opcjach 10-13 w osobnym akapicie.

MENU 14 – VOICE:

            Opcja odpowiadająca za irytujące dźwięki wydawane przez radio – w języku angielskim lub chińskim. Na szczęście można je też wyłączyć.

MENU 15 – ANI-ID:

            Wyświetlenie numeru identyfikacyjnego. Nic, co mogło by nas zainteresować.

MENU 16 – DTMFST:

            Ustawienia dotyczące słyszalności tonów DTMF. Raczej nie zainteresuje zwykłego airsoftowca.

MENU 17 – S-CODE:

            Kolejne ustawienia dotyczące tonów DTMF.

MENU 18 – SC-REV:

Tryb działania skanera częstotliwości/kanałów. TO – skaner po odebraniu transmisji odtwarza ją przez 5 sekund, a następnie rusza dalej. CO – skaner odtwarza całą transmisję, a po jej ustaniu rusza dalej. SE – skaner po napotkaniu transmisji zatrzymuje się.

MENU 19 - PTT-ID:

            Kolejne ustawienia dotyczące nadawania kodów.

MENU 20 -  PTT-LT:

            Kolejne ustawienia dotyczące nadawania kodów.

MENU 21 - MDF-A:

            Opcja umożliwiająca wyświetlanie częstotliwości, numeru kanału lub jego nazwy podczas pracy w trybie kanałowym. Nazwy kanałów można zmienić wyłącznie za pomocą komputera. Dotyczy górnej linijki wyświetlacza (A).

MENU 22 – MDF-B:

            Analogicznie, co w przypadku MENU 21 - z tym, że dotyczy dolnej linijki wyświetlacza.

MENU 23 – BCL:

            Blokada nadawania w przypadku wykrycia, iż pasmo jest zajęte.

MENU 24 – AUTOLK:

            Automatyczna blokada klawiatury.

MENU 25 – SFT-D:

            Ustawienie powiązane z MENU 26, dotyczące kierunku zmiany częstotliwości nadawania względem częstotliwości odbierania.

MENU 26 – OFFSET:

            Ustawienie różnicy częstotliwości między częstotliwością nadawania, a odbierania (tzw. shift). Za kierunek tej zmiany odpowiada MENU 25. Opcja raczej przydatna w radioamatorstwie, a nie airsofcie.

MENU 27 – MEM-CH:

            Zapamiętywanie kanałów. Szerszy opis w rozdziale „programowanie kanałów”.

MENU 28 – DEL-CH:

            Usuwanie zapamiętanych danych z kanału. Szerszy opis w „rozdziale programowanie kanałów”.

MENU 29 – WT-LED:

            Ustawianie koloru podświetlenia wyświetlacza w trybie czuwania.

MENU 30 – RX-LED:

            Ustawianie koloru podświetlenia wyświetlacza w trybie odbioru.

MENU 31 – TX-LED:

            Ustawianie koloru podświetlenia wyświetlacza w trybie nadawania.

MENU 32 – AL.-MOD:

            Tryb działania alarmu uruchamianego (i wyłączanego) poprzez przytrzymanie przycisku CALL. SITE – oznacza tylko lokalne wycie i błyskanie radyjka, pozostałe opcje – również nadawanie sygnału alarmowego drogą radiową. Całkowicie alarm można wyłączyć jedynie za pomocą komputera.

MENU 33 – BAND:

            Wybór między pasmami VHF (2m) i UHF (70cm). Identyczne działanie, jak przycisk BAND. Nieprzydatne w radiach z pełną klawiaturą.

MENU 34 – TDR-AB:

            Ustawienia dotyczące jednoczesnej pracy na dwóch kanałach/częstotliwościach. Szerszy opis w akapicie „jednoczesny nasłuch dwóch kanałów”.

MENU 35 – STE:

            W teorii jakiś likwidator szumów i trzasków, w praktyce – w sumie nie wiem, nie używam.

MENU 36 – RP-STE:

            Opcja dotycząca pracy z przemiennikiem – raczej dla radioamatorów.

MENU 37 – RPT-RL:

            Opcja dotycząca pracy z przemiennikiem – raczej dla radioamatorów.

MENU 38 - PONMSG:

            Opcja ta określa, co wyświetla radio bezpośrednio po włączeniu. MSG – wiadomość powitalna (zmiana tylko przez komputer), FULL – test wyświetlacza.

MENU 39 – ROGER:

            Funkcja ta odpowiada za nadawanie charakterystycznego dźwięku kończącego transmisję.

MENU 40 – RESET:

            Przywrócenie ustawień fabrycznych całego radiotelefonu, lub też wyłącznie zresetowanie zapisanych kanałów.

 

 

Programowanie kanałów z klawiatury (na przykładzie kanałów PMR) 

  1. Do zapisania mamy 128 komórek pamięci. Najpierw upewniamy się, że wybrany przez nas kanał jest pusty. Jeżeli tak nie jest, kasujemy go za pomocą opcji MENU 28 (zajęte kanały mają postać CH-XXX).
  2. Przyciskiem VFO/MR przechodzimy do trybu częstotliwości. Klawiszem A/B przechodzimy na górną (A) część wyświetlacza. Wybieramy żądaną częstotliwość (z klawiatury, bądź strzałkami). Przy założeniu, że chcemy zaprogramować kanał PMR1 (446,00625 MHz) – wpisujemy z klawiatury 4-4-6-0-0-2 – i wtedy okazuje się, że zamiast ostatniej dwójki na wyświetlaczu widoczne jest kolejne 0. W MENU 1 ustawiamy więc skok na 6,25K, następnie wciskamy strzałkę do góry – właśnie udało nam się ustawić dokładnie tyle, ile chcieliśmy – 446,00625MHz.
  3. Ustawiamy moc nadawania (MENU 2, polecam wartość LOW), oraz ewentualnie odbierane i nadawane tony DCS/CTCSS (MENU10-13). Opcje te zostaną zapamiętane w ustawieniach kanału i nie będzie możliwości ich trwałej zmiany bez kasowania i ponownego zapisywania danego kanału.
  4. Przechodzimy do MENU 27, wybieramy numer kanału (musi być wolny!) i potwierdzamy przyciskiem MENU. Nasz kanał został właśnie zaprogramowany.

 

Tony CTCSS i DCS

CTCSS i DCS to dwa podobne do siebie systemy wyłączania blokady szumów. CTCSS jest tonem o wysokiej częstotliwości, natomiast DCS cyfrowym kodem. Oba mogą być wysyłane podczas nadawania. Odbiornik, w którym został ustawiony taki kod, odtworzy odebrany sygnał tylko wtedy, kiedy wspomniany kod będzie do niego dołączony, natomiast zignoruje wszystkie pozostałe transmisje, niezależnie od ich siły. Rozwiązanie to pozwala na łatwiejsze „przebicie” się sygnału przez squelch odbiornika, gdyż jest on bardziej wyczulony na ton, niż na ogólny sygnał. Teoretycznie możliwe jest też za pomocą tych systemów utworzenie wielu dodatkowych podkanałów w ramach jednej częstotliwości – jednak takie myślenie jest błędne, gdyż odbiornik bez ustawionych kodów CTCSS będzie odbierał i odtwarzał wszystkie sygnały, niezależnie od nadawanego razem z nimi kodu. Ponadto wiele urządzeń pracujących na jednym paśmie może się wzajemnie zakłócać – nie słysząc się wzajemnie.

 

Więcej informacji o CTCSS i DCS:

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital-Coded_Squelch#DCS

http://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_Tone-Coded_Squelch_System

 

Tabela tonów CTCSS stosowanych często w urządzeniach PMR (źródło)

 

Kanał

Częstotliwość (Hz)

Kanał

Częstotliwość (Hz)

1

67,0

20

131,8

2

71,9

21

136,5

3

74,4

22

141,3

4

77,0

23

146,2

5

79,7

24

151,4

6

82,5

25

156,7

7

85,4

26

162,2

8

88,5

27

167,9

9

91,5

28

173,8

10

94,8

29

179,9

11

97,4

30

186,2

12

100,0

31

192,8

13

103,5

32

203,5

14

107,2

33

210,7

15

110,9

34

218,1

16

114,8

35

225,7

17

118,8

36

233,6

18

123,0

37

241,8

19

127,3

38

250,3

 

 

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Podczas włączania radiotelefonu trzymamy wciśnięty klawisz 3 na klawiaturze. Na wyświetlaczu pojawi się wersja firmware naszej radiolki.

 

Jednoczesny nasłuch dwóch kanałów

Pracę na dwóch kanałach jednocześnie umożliwia opcja MENU 7. Przy czym, po odebraniu transmisji na danym kanale radio automatycznie na niego przechodzi. Chcąc więc mieć możliwość jedynie odsłuchu drugiej częstotliwości, w MENU 34 musimy zaznaczyć, który kanał jest dla nas ważniejszy – będzie on trwale ustawiony i jedynie z niego będzie można nadawać – przycisk A/B przestaje wtedy działać! Odbiór natomiast będzie dotyczył zarówno częstotliwości A, jak i B.

Jeśli kogoś zaciekawiła czerwona rurka termokurczliwa na antenie – antena uległa uszkodzeniu i aby ją naprawić musiałem rozciąć gumową osłonkę, a po zakończeniu naprawy jakoś to wszystko połączyć :-)

Ocena wszystkich (5.55, głosów: 11)

  • Dodaj do:
  • Facebook

Komentarze

Przejdź na koniec listy komentarzy
samael16 21.05.2014, h. 21:34 samael16
Do poprawki CTSS baofeng obsługuje zestaw od Navcomm a nie to co jest na Wikipedii.
Ja nie rozumieć Twoja.
woma 21.05.2014, h. 22:08 woma
Baofeng obsługuje większą listę CTSS więc ta z wikipedii nie będzie się zgadzać się z radiem, lista kompatybilnych tonów zgadza się z tymi, które obsługuje Navcomm.
Co jeszcze wytknę recenzji to brak wzmianki o tym, że GMRS jest zakazany w europie oraz korzystanie z tego radia (nadawanie) w Polsce bez posiadania odpowiedniej licencji jest karalne.
samael16 21.05.2014, h. 22:42 samael16
Po pierwsze - to nie jest recenzja, tylko opis/instrukcja kierowana do tych, którzy tak naprawdę nie wiedzą co kupili :-P

Odnośnie CTCSS masz oczywiście rację, aczkolwiek nigdzie nie pada stwierdzenie, że wymienione kody to jedyne, które obsługuje to radio.

O konieczności posiadania pozwolenia radiowego jest wyraźne napisane w drugim akapicie, aczkolwiek widzę, że Reg przy wstawianiu artykułu niestety zgubił czerwony kolor, którym pierwotnie było to napisane.
wiciok 21.05.2014, h. 22:53 wiciok
Co do CTSS, przecież fakt, że po chyba już piątym kodzie (nie mam pod ręką swojej tabeli) ta tabelka z Wikipedii się rozjeżdża to szczegół prawda?
samael16 21.05.2014, h. 22:58 samael16
Wszystkie kody z tabelki z wiki są obsługiwane. Tak, sprawdziłem.
Oprócz tego, radio posiada również dodatkowe kody, które nie pojawiają się w tej tabeli. Tak, numeracja bez wątpienia się wtedy rozjedzie (i to nie od piątego kodu, tylko już od drugiego), ale nie ma to najmniejszego znaczenia, bo jest ona kwestią całkowicie umowną. Szczególnie, że w radiu i tak ustawia się ton nie wg. wymyślonego numerka, tylko wg. częstotliwości.
wiciok 22.05.2014, h. 10:41 wiciok
Sokoov 21.05.2014, h. 22:05 Sokoov
Dla mnie bomba, jestem laikiem w tym temacie, więc na pewno się przyda :)
blackest 21.05.2014, h. 22:12 blackest
Kilka info ode mnie:
- firmware'u zmienić nie można, jest na stałe.
- sprawdzenie FW poprzez włączenie radia z naciśniętym klawiszem 3 nie będzie działać z wyższym FW niż w teście
- Baofeng lubi szeroko odbierać (nawet do 25kHz), czyli... kanał drugi PMR będzie zbierał transmisje z kanałów pierwszego i trzeciego (zdarzyło się na 5 baofengach jakie przez moje ręce przeszły, na FW BFB297 i BFS297). Obejście problemu... kody CTCSS/DCS.
Ad. 1
Prawda, aczkolwiek podobno można w razie awarii jeszcze raz przeflashować radio tą samą wersją. Ogólnie rzecz biorąc, planuję w przyszłości nastepną część artykułu, w której poruszone będą kwestie związane z podłączaniem radia do PC, więc na razie nie skupiałem się na takich zagadnieniach.
Ad. 2
Cóż, mam dostęp tylko do BFB297, więc niestety nie byłem w stanie tego sprawdzić.
Ad. 3
Mi się osobiście nie zdarzyło. Próbowałeś może ustawiać odstęp miedzykanałowy na narrow (MENU 5)?
wiciok 21.05.2014, h. 23:02 wiciok
seba999 21.05.2014, h. 22:12 seba999
Rewela .... Brawa dla regdorna ze zauwazyl takie radio...
Witam. Chciałbym się podzielić wrażeniami z zabawy moim nowym nabytkiem a mianowicie radiem BAOFENG UV-5R. W zestawie otrzymałem instrukcje, smyczkę na nadgarstek, radio oraz ładowarkę sieciową oraz stacje dokującą do ładowania. Oprócz wymienionych rzeczy w pudełku znajdował się klips do samodzielnego przykręcenia. Całość sprawia wrażenie naprawdę solidnej konstrukcji. Przyciski gumowe z naniesioną farba niestety jak pokazuje życie będą podatne z czasem na ścieranie. Radio posiada podświetlany wyświetlacz którego kolor możemy ustawić oddzielnie zarówno do nadawania jak i odbioru. Radio jest w pełni programowalne co akurat nie powinno nikogo zdziwić. Na wyświetlaczu można ustawić dwa aktywne kanały jednocześnie. Przełączamy się miedzy nimi jednym przyciskiem „A/B”. Urządzenie posiada również funkcje podwójnego odbioru dzięki czemu możemy słuchać co się dzieje na dwóch kanałach. Kanały możemy również zakodować (CTCSS) na określona częstotliwość osobno dla nadawania jak i również dla odbioru co z pewnością utrudni trochę życie lubiącym podsłuchiwać;)
Moc nadawania to 4W według instrukcji ale z informacji znalezionych w necie to 5W zmierzonych! Zawsze jeśli nie ma takiej potrzeby możemy przełączyć na moc 1W. Radio posiada funkcje rozpoznawania mowy – VOX. Dzieki temu zamiast wduszać przycisk PTT (Push to Talk) wystarczy rozpocząć rozmowę a radio samo przejdzie w tryb nadawania. Funkcja SQL pozwala na wyciszenie szumów kiedy nie ma sygnału odbieranego. Ciekawa funkcja BCL uniemożliwia dotarcie zakłóceń z innych radioodbiorników będących w pobliżu.
A jeśli komuś już się nudzi to zawsze może włączyć sobie wbudowane radio FM 
Sprzęcik testowany był dzisiaj w mieście gdzie jedno radyjko znajdowało się w domu a drugie w samochodzie pod trakcja tramwajową. Rezultat? Normalna i czysta rozmowa do ok. 2,3 km. Radia w lesie miały bezproblemowy zasięg ok. 5,5km przez drzewa i wzniesienia. Według instrukcji jest do ok 10km. Do realiów ASG jest jak najbardziej przydatne ze względu chociażby na funkcje filtrowania i jakość rozmów która stoi na równi z modelami dwukrotnie droższymi. Za ok. 200pln otrzymujemy radyjko naprawdę dobre i godne polecenia.

Dane techniczne:
Kanały: 128
Stabilność częstotliwośći: 2.5ppm
Krok: 2,5kHz/5kHz/6,25kHz/10kHz/12,5kHz/25kHz
Temperatura pracy: -20 do 60stopni
Zużycie podczas odbioru: 380mA
Zużycie podczas czuwania: ok75mA
Zużycie podczas nadawania ok. 1,4mA
Waga: 130g
Radio FM 56Hz- 108Hz
Częstotliwości:
-VHF 136MHx – 174MHz
-UHF 400MHz – 480Mhz
-VHF 144-146MHz
-UHF 430-440MHz

seba999 21.05.2014, h. 22:16 seba999
Igur 22.05.2014, h. 02:00 Igur
Tej Panowie, na takie radyjko nie potrzeba przypadkiem zezwolenia PTK?
Przecież wszyscy używamy ich tylko do nasłuchiwania... ;)
hoopak 22.05.2014, h. 07:16 hoopak
Kupić i posiadać możesz, natomiast na nadawanie potrzebujesz już mieć pozwolenie radiowe.
wiciok 22.05.2014, h. 10:21 wiciok
Mendi 22.05.2014, h. 07:47 Mendi
Katujemy te radia ponad 2 lata, sprawdziły się i w chwili obecnej wyparły w ekipie wszystkie navcommy 760 i 890. Pasują zestawy słuchawkowe z navcomma, warto też dokupić antenę bacik, a dla na prawdę rozgadanych są dostępne baterie 3800mah.

Warto wspomnieć, ze starsze modele UV-5R mają zakres UHF 400MHz – 480Mhz, natomiast nowe juz do 520Mhz.

Dodatkowo UV-5R+ czy RE maja dodatkowe tryby latarki i troszkę inny wzór obudowy, ale poza tym to to samo.

Co do instrukcji, zawsze korzystaliśmy z tej oto http://piatkowscy.pl/radio/tech/uv5r.pdf
Podlinkowana instrukcja jest bardzo dobra, sam z niej korzystałem i również mogę ją polecić.

Pasmo 480-520Mhz w starszych wersjach powinno dać się rozblokować z użyciem komputera i dedykowanego oprogramowania - o ile oczywiście ktoś go potrzebuje.

U mnie latarka ma tryb ciągły oraz SOS/strobo.
wiciok 22.05.2014, h. 10:28 wiciok
A mój baofeng ze starutkiej serii (zwany potocznie dingdongiem) ma jedynie klasyczne świecenie latarki.
Mendi 22.05.2014, h. 10:30 Mendi
Kwestia softu, a nie wersji radia.
wiciok 22.05.2014, h. 10:42 wiciok
Zgadzam się, ale nie będę kombinował z kompem, programem i kablami by tryb SOS odblokować.
Mendi 22.05.2014, h. 10:44 Mendi
Nie wiem jak teraz ale z tego co pamiętam, jakieś 3-4 lata temu, to zakres radia można było mocno rozciągnąć... tylko im dalej od "certyfikowanych" zakresów tym mniej dokładne i bardziej siało/zbierało poza wykazywaną częstotliwość. Można było też wachlować softem między klonami i jak jakiś rebrand na tych samych bebechach pojawiał się z nowszym/lepszym softem to szło przewalić do pozostałych, tylko wymagany był interfejs na jakimś układzie i lutownica. No i nie wiem jak teraz ale stare duobandery były mało precyzyjne jeśli chodziło o trzymanie częstotliwości w ryzach, im dalej od środka obsługiwanego zakresu tym gorzej...
shamoth 22.05.2014, h. 22:06 shamoth
Mendi 22.05.2014, h. 10:44 Mendi
Można by dorzucić tabeleczkę z częstotliwościami PMR, tak dla leniwych.
http://pl.wikipedia.org/wiki/PMR_(radio)#Lista_kana.C5.82.C3.B3w_PMR_446
Bez przesady, pierwszy link z google, nie przyzwyczajajmy ludzi do braku myślenia :).
RED (Lone Wolf) 22.05.2014, h. 11:48 RED (Lone Wolf)
Mixon 22.05.2014, h. 11:24 Mixon
Git majonez.
wilq1979 22.05.2014, h. 11:36 wilq1979
Czy warto w radiu wszystkie funkcje menu skierowane dla radioamatorów ustawić na off?
Nie używasz danej funkcji - najlepiej zostaw ustawienia fabryczne. Poleciłbym tylko zmianę alarmu na tryb lokalny (MENU 32 - SITE).
wiciok 24.05.2014, h. 11:21 wiciok
qaba 22.05.2014, h. 14:48 qaba
Muminki zacieszają! Wielkie dzięki za przydatnego manuala.
sebolek 23.05.2014, h. 21:30 sebolek
To jest część pierwsza czy ogólnie? :D
Jak zrobię kabel i ogarnę wszystko co z nim związane, to wtedy będzie kolejna.
Mogę też coś skrobnąć o naprawianiu padniętej anteny.
wiciok 24.05.2014, h. 10:25 wiciok
Filip7370 23.05.2014, h. 23:57 Filip7370
Ja się zapytam, rozumiem że wybranie kanału PMR 2 oznacza wybranie na klawiaturze 4-6-6-0-1-2 i ustawienie 8,75k w MENU 1. Czy dobrze zrozumiałem?
Nie.
Ustawiasz PMR1 (446.000, skok 6,25, raz strzałka w górę), po czym już tylko dwa razy wciskasz strzałkę w górę (kanały pmr mają odstęp 12,5khz, więc dwukrotnie przesuwasz się w górę o 6,25khz). PMR3 to kolejne 2 wciśnięcia strzałki, itd.
wiciok 24.05.2014, h. 11:17 wiciok
Dzięki za odpowiedź.
Filip7370 25.05.2014, h. 00:02 Filip7370
muffasaSF 28.05.2014, h. 14:48 muffasaSF
a jakaś obsługa navcomm TK-890v2, był by ktoś obcykany w temacie aby opisać obsługe tego radia ;>
sliwa_irl 03.06.2014, h. 15:52 sliwa_irl
Dzieki za ten opis,przyznam ze wielu rzeczy nie wiedzialem:). Jak dla mnie bardzo dobre radyjko,uzywam go (Baofeng UV5R) na strzelankach przynajmniej raz w tygodniu,co sie dla mnie liczy,to dobry zasieg (7 kilosow w miescie i slyszalnosc jest dobra,w lesie jeszcze nie sprawdzalem) do tego bateria dlugo trzyma.
pablo79 09.06.2014, h. 09:03 pablo79
Wiciok, dzięki za instrukcje, przyda się.
Pozdr
Kakord 23.06.2014, h. 21:17 Kakord
Jestem, posiadaczem tego radia i po pierwszym wyjście z nim w teren, zauważyłem pewien problem. Kiedy przenoszę radio w kieszeni, to zdarza sie, że dochodzi do wciśnięcia dość wyeksponowanego przycisku CALL, co skutkuje przełączeniem radia w tryb FM. Blokada klawiszy nie blokuje tego przycisku. Rozważam przycięcie przycisku tak aby nie wystawał ponad obudowę. Nim to jednak zrobię chciałem podpytać czy ktoś z Was nie znalazł innego rozwiązania?
Jeśli dobrze pamiętam, to z poziomu komputera można całkowicie wyłączyć radio FM.
wiciok 24.06.2014, h. 21:45 wiciok
gregoszcz 22.07.2014, h. 15:34 gregoszcz
Radio jak na swoja cenę jest rewelacyjne.
Programowanie przez kabelek - dla średnio wtajemniczonych- banalne, zaprogramowałem już tych Baofeng'ów multum, chłopaki na Śląsku na pewno są zadowoleni.
Co do nie "trzymania" kanałów to i wersje z nowszym softem też to mają,
ale mimo paru niedociągnięć na nasze warunki jest to idealne radio w przystępnej cenie.

Instrukcja jest oki, a więc do dzieła chłopaki.
Pozdrawiam
Shrek
BBG
sebolek 07.08.2014, h. 21:50 sebolek
Wicioku pewien jesteś że step jest 12.5? a nie 6.25? pierwszy kanal PMR to 0625 więc chyba nie bardzo te 12.
Pierwszy kanał jest 446,0625MHz, ale kolejny 446,1875MHz, więc jak najbardziej skok wynosi 12,50 kHz.
http://pl.wikipedia.org/wiki/PMR_%28radio%29#Lista_kana.C5.82.C3.B3w_PMR_446
wiciok 28.11.2014, h. 23:05 wiciok
sebolek 07.08.2014, h. 21:50 sebolek
Wicioku pewien jesteś że step jest 12.5? a nie 6.25? pierwszy kanal PMR to 0625 więc chyba nie bardzo te 12.
cinollozowski 15.10.2014, h. 01:29 cinollozowski
A takie pytanie: Mając pozwolenie na dwa konkretne kanały poza PMR mogę używać tego radia w obrębie PMR, czy przez to, że ma 5W i odkręcaną antenę nawet z pozwoleniem na jakieś tam kanały 100coś i 448coś nie mam wstępu na PMR? Chodzi mi konkretnie o pozwolenia wydawane przez hamradioshop.pl za 30zł. Dokładnie takie coś:
http://hamradioshop.pl/radiotelefony-amatorskie-i-profesjonalne/detail/50-pozwolenia-radiowe/flypage/391-pozwolenie-radiowe-indywidualne-na-prace-w-sieci-hamradioshop.html?sef=hcfp
Nie możesz.
wiciok 28.11.2014, h. 23:07 wiciok
tomek7779 11.11.2016, h. 08:20 tomek7779
Witam serdecznie jestem nowy urzytkownikiem radyjka i mam takie pytanie niemam kabla do komputera i zamierzam dokupić co moge zyskac jak posłącze rayjko do komputera prosze o odpowiedz pozdrawiam
SCRUBBY 26.03.2017, h. 11:13 SCRUBBY
Jeżeli ktoś ma problemy z driver'ami, to polecam film: https://www.youtube.com/watch?v=iPtGNlBgxe4 z wymianą driver'ów. U mnie zadziałało dopiero to, co na filmie (W7/64b + W8/64b + W2k)
Wolveriiin 24.09.2017, h. 15:02 Wolveriiin
Trochę odgrzeję temat ale przed chwilą znalazłem stronkę z całkiem łopatologicznym instruktarzem do powyższego cuda techniki
http://sq9jdo.com.pl/Baofeng_UV-5R/Indeks.html
może będzie dla kogoś użyteczne, dodatkowo na stronie są inne ciekawe informacje o krótkofalarstwu
Podziękował dobry człowieku za link ;)
archenemy1985 27.01.2018, h. 23:53 archenemy1985
Idol-mk 06.02.2018, h. 08:37 Idol-mk
Mam pytanko. Czy po zaprogramowaniu czestotliwosci na kompie moge podejrzec jaka czestotliwosc kryje sie pod wprowadzona nazwa kanalu?
Z gory dzieki za pomoc.
Przejdź na początek list komentarzy

Aby dodawać komentarze musisz być zalogowany.


Wyświetleń: 90631

Polecamy

Sponsorzy

Action Army (silver sponsor)
Modify (silver sponsor)
Specna Arms (silver sponsor)

Imprezy patronowane

Survival Force Expo 2018
Reklama

Artykuły

Reklama

Wspierają nas

Sklepy:
Gunfire.pl

Współpracujemy


Media:
airsoftnews
equipped
miekkopowietrzni
Przegląd Strzelecki - Arsenał

Lokalne środowiska:
weekend-warriors
kpasg
rus-mil

Wydawnictwa

Nawigacja

Najczęściej poruszane